Wymiar militarny

Islam jest religią wybraną przez Boga w celu zapewnienia zarówno jednostce jak i zbiorowości pomyślności w tym i w przyszłym świecie. Oparty jest na wierze w Boga i oddawaniu mu czci oraz na nie przydawaniu Mu żadnych współtowarzyszy, czy to w formie czegoś stworzonego, czy też osoby lub koncepcji. Prawdziwa wiara wymaga głębokiego zainteresowania wszystkimi rzeczami nieożywionymi i istotami żywymi. Im głębsza wiara w Boga i poddanie Mu, tym większe zainteresowanie wszystkimi stworzeniami. Wiara w Jedność Boga zapobiega zupełnej swobodzie w obchodzeniu się z istotami żywymi.

Nazwa „islam” pochodzi od arabskiego rdzenia „s-l-m”, co oznacza ocalenie, pokój i poddanie. W swym kontekście religijnym stanowi wyraz Łaski Bożej płynącej w arteriach wszechświata, boskiego systemu, któremu wszystkie stworzenia (z wyjątkiem ludzkości) podporządkowały się w sposób dobrowolny. Wszechświat przedstawia sobą doskonały porządek, gdyż wszystko w jego obrębie jest muslim w tym sensie, że podporządkowuje się prawom ustalonym przez Boga. Nawet ludzie, którzy odrzucają wiarę w Boga lub też oddają cześć czemuś, co nie jest Bogiem, są muzułmanami o tyle, o ile dotyczy to ich życia cielesnego, biologii ich ciał. W naszej podróży od stanu embrionalnego do w pełni ukształtowanego organizmu człowieka, każda tkanka i każda kończyna podąża szlakiem ustalonym dla nich przez Boga.

Fundamentalna zasada islamu – Jedność Boga – zakłada, że ludzkość musi zachowywać harmonię z otaczającym światem. Obszerne muzułmańskie Uniwersum wykazuje wzajemny związek i harmonię, której częścią jest nasz świat. Choć nasz świat jest przedmiotem praw charakterystycznych dla siebie i dla ogólnych „praw natury”, to pozostaje również w harmonii z innymi prawami rządzącymi otaczającymi ich zjawiskami. Istoty ludzkie, w odróżnieniu od innych stworzeń, które kroczą „szlakiem natury”, obdarzone zostały wolną wolą. Ciąży na nas dar wolności i obowiązek zharmonizowania naszego życia z naturą. Ta harmonia stanowi także drogę naszego uwznioślenia i postępu, drogę na której Bóg stworzył naturę ludzką:

„Przeto zwróć swoje oblicze ku religii, jak człowiek gorliwie pobożny, zgodnie z naturą, jaką Bóg obdarzył ludzi przy stworzeniu. - Nie ma żadnej odmiany w stworzeniu Boga! - To jest religia prawdziwa, lecz większość ludzi nie wie.” (30:30)

Byśmy mogli zharmonizować nasze życie z naturą, wpierw powinniśmy udoskonalić naszą uczciwość i moralność. W tym celu musimy zastosować naszą wolną wolę do naszych energii (np. pragnień, myśli i działań), co umożliwi nam trzymanie ich w granicach ustanowionych przez Boga. Jeśli jednak tych granic nie uznamy, to możemy uzurpować sobie cudzą własność, angażować się w nielegalne relacje seksualne lub popaść w inne grzechy. Jeśli nie uznamy tychże granic ze względu na nasz intelekt, to możemy go użyć ze szkodą dla innych. Musimy sprawdzać nasze władze, nasz intelekt wykorzystywać mądrze, a nasze pragnienia i gniew powstrzymywać zachowując się w sposób dozwolony i z umiarkowaniem. Poza tym musimy pamiętać, że jesteśmy istotami społecznymi; jeśli nie będziemy się powstrzymywać tak, jak żąda od nas Bóg, to nasze społeczeństwa ogarnie nieprawość, niesprawiedliwość, wykorzystywanie, chaos i rewolucje.

Bóg nie pochwala nieprawości i chaosu. Jego Wolą jest, byśmy żyli w pokoju i sprawiedliwości. Dlatego też ludzie wierzący w Boga i oddający mu cześć zobowiązani są do pracy na rzecz sprawiedliwości na tym świecie. Islam tę odpowiedzialność określa mianem dżihadu.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2022 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.