Dalsze uwagi o znaczeniu Sunny

Koran powiada:

„Kiedy zdecydował Bóg i Jego Posłaniec jakąś sprawę, to nie godzi się ani wierzącemu, ani wierzącej, aby mieli inny wybór w tej sprawie. A kto nie słucha Boga i Jego Posłańca, ten zbłądził w sposób oczywisty.” (33:36)

„…tym, którzy wierzą w nasze znaki, i tym, którzy idą za Posłańcem, Prorokiem rodzimym, którego oni znajdują wspomnianego w Torze i Ewangelii; on im nakazuje to, co jest słuszne, a zakazuje tego, co niesłuszne; i zezwala im na rzeczy dobre, a zakazuje im rzeczy brzydkich; i zdejmuje z nich brzemię i okowy, które im ciążyły. A ci, którzy w niego wierzą, podtrzymują go i pomagają mu, i idą za światłem, które zostało z nim zesłane. Oni będą szczęśliwi”. (7:156-157)

Zaś Tradycja Proroka powiada:

Najlepsze ze słów zawarte są w Księdze Boga; najlepsza droga, którą można podążać, to droga Muhammada. Najgorsza rzecz to wprowadzanie do religii zmian (innowacji) sprzecznych z Sunną Proroka. Każda taka innowacja jest zbłądzeniem.[1]

„Wszyscy z mojej wspólnoty wejdą do raju, za wyjątkiem tych, którzy się buntują”. Zapytany, kim są ci buntownicy, odrzekł: „Ktokolwiek jest mi posłuszny, ten wejdzie do raju; ktokolwiek jest wobec mnie nieposłuszny, ten jest buntownikiem”.[2]

„W mojej wspólnocie jestem jak ten, kto rozpalił ogień. Garną się do niego ćmy i owady. Przytrzymuję was za ubranie (aby uchronić was przed Ogniem), wy jednak ciśniecie się do niego”.[3]

„Nie pozwólcie, żebym was znalazł siedzących w fotelach i – jeśli przekaże się wam, że coś nakazałem albo zakazałem, odpowiecie: ‘Nic o tym nie wiemy. Zatem, postępujemy wedle tego, co znajdziemy w Księdze Boga”.[4]

„Bądźcie ostrożni! Z pewnością otrzymałem Księgę a wraz z nią (słowa) do niej podobne”.[5]

„Ci spośród was, którzy mnie przeżyją i będą żyć wystarczająco długo, zobaczą wielką niezgodę. Trzymajcie się zatem mojej sunny i sunny moich sprawiedliwych następców. Wytrwale się do niej stosujcie, strzeżcie się natomiast w religii rzeczy niedawno wymyślonych, gdyż każda taka wymyślona rzecz jest innowacją. Każda innowacja jest zbłądzeniem, a każde zbłądzenie prowadzi do piekła”.[6]

Pozostawiłem wam dwa skarby, jeśli będziecie się ich mocno trzymać, to nigdy nie zbłądzicie: to Koran i Sunna”.[7]


[1] Muslim, “Jumu‘a,” 43; Nasa’i, “‘Idayn,” 22; Abu Dawud, “Sunna,” 5.
[2] Bukhari, “I‘tisam,” 2.
[3] Muslim, “Fada’il,” 17,18; Bukhari, “Riqaq,” 26.
[4] Abu Dawud, “Sunna,” 5; Ibn Maja, “Muqaddima,” 2; Tirmidhi, “‘Ilm,” 10.
[5] Abu Dawud, “Sunna,” 5.
[6] Tirmidhi, “‘Ilm,” 16; Abu Dawud, “Sunna,” 5, Ibn Maja, “Muqad-dima,” 6.
[7] Imam Malik, Muwatta’, “Qadar,” 3.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2022 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.