Nawoływanie ludzkości do uznania jedności Boga

Zasadniczym elementem misji prorockiej było głoszenie Bożej Jedności. Wszyscy prorocy koncentrowali się właśnie na niej:

„O mój Ludu! Czcijcie Boga! Nie ma dla was żadnego innego boga oprócz Niego!” (11:84)

Bóg zesłał co najmniej jednego Proroka do każdego ludu. Fakt, że wszyscy oni, niezależnie od czasu i miejsca, zgadzają się co do jednej zasadniczej podstawy, wskazuje na to, że nie przemawiali ani nie działali za własną przyczyną. Nie czynili nic więcej, jak tylko nauczali Przesłania otrzymanego od Boga. Filozofowie i myśliciele, niezależnie od tego, jak są wielcy, nie zgadzają się pomierzy sobą, gdyż polegają jedynie na swym intelekcie i odkryciach. Często nawet ta sama szkoła filozoficzna lub socjologiczna reprezentuje różne poglądy na te same sprawy.

Taki rozwój nie był możliwy w przypadku proroków, co jest dodatkowym dowodem na to, że nie kierowali się ułomnym ludzkim rozumowaniem, lecz nauczał ich jeden jedyny, wieczny Nauczyciel – Bóg. Taka jedność poglądów i wiary jest sama w sobie mocnym dowodem Boskiej Jedności, fundamentalnej zasady ich misji. Ogłosił ją Muhammad: „Najbardziej chwalebnym zdaniem wypowiedzianym przeze mnie i innych proroków przede mną jest: ‘Nie ma boga prócz Boga, On jest Jeden, nie ma współtowarzyszy”.[1]


[1] Imam Malik, Muwatta, “Hajj,” 246; Hindi, Kanz al-‘Ummal, 5:73.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2024 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.