Hoe zijn de verschillende onderdelen van de Hizmetbeweging met elkaar verbonden?

De instellingen en dienstverleningsprojecten zijn formeel onafhankelijk van elkaar, maar ze zijn wel geïnformeerd over elkaars activiteiten door netwerken van vrijwilligers en professionals die een goed voorbeeld voor elkaar zijn en die alternatieve perspectieven en forums bieden die kunnen worden nagestreefd of verbeterd door anderen.

De verschillende SMO’s die bestaan uit de collectieve actor van de Hizmetbeweging zijn autonoom omdat ze werken binnen de grenzen van wat de wet en het Systeem toestaan; ze zijn onafhankelijk vanwege hun interactie en uitwisseling en omdat ze profiteren van collectieve resultaten en ze deze als hun eigen resultaten erkennen en ze door anderen ook als zodanig worden erkend.

Omdat personen of dienstverlenende groepen verbonden zijn door onderling afhankelijke relaties, heeft elke variatie in één element effect op alle andere in de beweging. Er zijn wederzijdse relaties waarover is onderhandeld en geïnstitutionaliseerde relaties die contractueel zijn vastgelegd. Deelnemers en netwerken gebruiken hun cumulatieve ervaring om zich aan te passen, te onderhandelen, strategieën te bedenken, het gebied van activiteiten waarin ze actief zijn te herstructureren en toekomstige projecten en manieren om ze uit te voeren in orde te brengen.

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2023 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.