Hoe waarschijnlijk zijn fragmentatie en schisma’s in de Hizmetbeweging?

Het is onwaarschijnlijk dat fragmentatie en schisma’s optreden in de Hizmetbeweging vanwege verschillende redenen: De Hizmetbeweging heeft geen ideologie; haar wereldbeeld of geloofssysteem is niet dogmatisch verbonden aan een bepaalde vaste orthodoxie of interpretatie van waarden en idealen die zijn overgeleverd uit het verleden; de Beweging sluit zich niet af voor een nieuwe presentatie van haar eigen nauwkeurige referentie/traditie of voor ideeën die van buiten die traditie afkomstig zijn; ook is de Beweging niet afgesloten voor nieuwe formuleringen en werkwijzen die een grote gemeenschappelijke bron van verenigbare waarden en idealen tussen verschillende tradities opent.

Gülen en de Beweging houden zich niet bezig met dogmatische visies, maar met waarden zoals compromis, stabiliteit, bescherming van het leven, eer en waardigheid van de mens, dialoog en consultatie en gerechtigheid, billijkheid en mensenrechten. Hieruit volgt dat de SMO’s van de Beweging geen terugkeer naar de originele zuiverheid van de ideologie of iets dergelijks kunnen eisen.

De Hizmetbeweging steunt op sociale cohesie of eenheid van ideeën, middelen en doelen van haar diverse deelnemers voor het langdurende positieve, constructieve en niet-confronterende activisme. De Beweging steunt niet op een exclusivistische solidariteit die enkelen afscheid van anderen of allen van de bredere samenleving en de wereld. Wat altijd het belangrijkst is, is niet het aantal deelnemers, maar de kwaliteit van hun innerlijke betrokkenheid bij het belang van vrijwillige, altruïstische dienstverlening zoals dit in brede zin wordt opgevat binnen de Beweging.

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2023 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.