Hoe “doorgronden” de individuen en groepen in de Hizmetbeweging hun wereld met behulp van de netwerken?

Individuen en groepen zijn samengekomen in de Beweging om hun leven in saamhorigheid en actie te doorgronden.

Ze herkennen en erkennen de belangen, de waarden en het veelvoud van aspecten die ze vinden in het samen zijn en samen werken. Ze delen oriëntaties die de actoren binden en de specifieke manier van samenwerken door de tijd heen. Ze delen, binnen de mogelijkheden en beperkingen, datgene dat door hun werk is voortgebracht. Ze delen ook de definities van legitieme doelen en manieren om ze te bereiken, het gebied waarin ze werken, het soort investeringen dat ze kunnen maken in een project en het soort beloning ze kunnen verwachten. Deze voortdurende processen verworden tot een netwerk van actieve verhoudingen tussen actoren die met elkaar omgaan, met elkaar communiceren, elkaar beïnvloeden, met elkaar onderhandelen en die beslissingen nemen.

In feite kunnen mensen deelnemen aan de dienstverlenende projecten en instellingen van de Hizmetbeweging op verschillende niveaus van inzet en in verschillende mate van betrokkenheid. Een gedeelde identiteit karakteriseert de Beweging weliswaar als geheel, maar verschillende niveaus van affiliatie van deelnemers en niet-deelnemers bij de dienstverlenende projecten en SMO’s zorgen ervoor dat de identiteit van de Beweging open en veelomvattend is.

Netwerken, deelname en affiliatie binnen de Hizmetbeweging zijn niet vervreemdend of sektarisch omdat de Beweging naar de buitenwereld toe open is. De Beweging heeft geen totalitaire organisatiestructuur en dit wordt ook niet nagestreefd. In plaats daarvan is de Beweging verenigbaar met andere collectieve actoren en organen van het maatschappelijke middenveld en dit streeft ze ook na. De Beweging is niet beperkt tot een bepaalde tijd en plaats (of territorium). Deze veelomvattendheid heeft echter geen negatief effect op de homogeniteit of effectiviteit van de dienstverlenende projecten.

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2024 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.