Hoe beïnvloed het overstappen van het ene dienstverlenende netwerk naar het andere de deelnemers van de Hizmetbeweging?

Een veelvoud van doelen en hulpmiddelen maakt het voor individuen mogelijk om te wisselen van netwerk met een minimum aan consequenties voor de vooruitgang en effectiviteit van zowel hun bijdrage als het netwerk.

Daarnaast wordt, omdat de keten van mogelijke dienstverleningsnetwerken van je keuze zich uitbreidt met een toename op het gebied van van functies en activiteiten in de Beweging, het verlaten van de ene groep voor de andere een minder dramatische ervaring voor het individu.

Individuen sluiten zich niet alleen op individuele basis aan bij dienstverlenende netwerken, noch handelen of werken ze er uit eigenbelang. Ze doen dit door relationele kanalen zoals vrienden, buren en professionele connecties. Personen hebben de mogelijkheid in dienstverlenende netwerken om elkaar als mens te leren kennen. Deze informele broederschap ontwikkelt een gemeenschappelijke sympathie die bijdraagt aan intimiteit en sociale cohesie of solidariteit. De Beweging heeft daarom geen formele ceremoniële gedragingen, rituelen, symbolen, slogans, kledij of insignes nodig om identiteit of eenheid te kweken. Nieuwelingen behouden hun relaties met anderen buiten de Beweging. Ze worden niet aangemoedigd om iemand te laten vallen of te verwaarlozen.

Deelname in de Beweging is gebaseerd op het delen van informatie, uitwisseling en interactie. Het is gebaseerd op het nemen van een actieve rol in de collectieve actie. Het neemt de vorm aan van op vriendschap gebaseerde cirkels. Het staat in een context: mensen in de Beweging hebben gelijktijdige en meerdere belangen en vriendschappen en geprofessionaliseerde en altruïstische betrokkenheid. Verliezen die om een bepaalde reden kunnen ontstaan worden derhalve niet in eenzaamheid gedragen door het individu.

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2023 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.