PU onderscheidt Turkse geleerde met een eredoctoraat

PU onderscheidt Turkse geleerde met een eredoctoraat

De Universiteit van Punjab heeft een eredoctoraat uitgereikt aan de Turkse mainstream geleerde, denker, productieve schrijver, poëet en opinieleider Muhammad Fethullah Gülen tijdens een ceremonie die hier donderdag werd georganiseerd op het Undergraduate Studiecentrum.

Onder de aanwezigen waren er namens het Ministerie van Punjab, de Minister voor Planning en Ontwikkeling, Chaudhry Abdul Ghafoor, de adviseur van de Minister voor Hoger Onderwijs, Zaeem Qadri, Vice Rector Prof Dr Mujahid Kamran, de Voorzitter van de Stichting van Journalisten en Schrijvers Mustafa Yeşil, Algemeen Secretaris Prof Dr Khan Raas Masood, Maria Maldonado, een groot aantal leden van de faculteit, columnisten, analisten en personen uit diverse geledingen van de maatschappij. Tijdens zijn toespraak zei Prof Dr Mujahid Kamran dat het plezierig was om een eredoctoraat uit te reiken aan Muhammad Fethullah Gülen die een bekende geleerde is in de wereld. Hij zei dat de PU heeft gebroken met de traditie om eredoctoraten uit te reiken aan politieke leiders.

Hij vervolgde dat het laatste eredoctoraat aan de toenmalige Turkse president werd uitgereikt in 1986 en nu 26 jaar later staan we op het punt deze onderscheiding te verlenen aan een Turkse geleerde. Hij gaf aan dat dit indiceerde dat onze harten kloppen met de Turkse natie en dat de Turkse mensen de algemene leiders zijn van de Moslim wereld, op intellectueel en politiek gebied. Verder gaf hij aan dat in wetenschappelijke onderzoekspublicaties Turkije in de islamitische wereld op nummer een staat. Hij zei verder dat de bijdrage van de heer Gülen aan de onderwijszaak diepgeworteld is en daarnaast ook zeer belangrijk en wereldwijd. Hij vertelde dat de heer Gülen een boodschap heeft voor de Moslims en in het bijzonder met een relevantie aan de hedendaagse Pakistan. Hij zei dat die boodschap was dat we in eerste plaats mens zijn en daarna pas iets anders. Hij zei dat volgens zijn boodschap, wij elkaar moeten behandelen als menselijke wezens met respect en passie en we moeten leren om onze verschillen op vreedzame manier en met tolerantie op te lossen. Hij drong er bij de leiders op aan om op zijn minst vier procent van het BNP uit te geven aan educatie en 1 procent aan onderzoek en ontwikkeling.

Provinciale Minister Chaudhry Abdul Ghafoor zei dat de gebeurtenis van vandaag een globale en significante gebeurtenis was. Hij feliciteerde de Universiteit van Punjab voor het toekennen van het eredoctoraat aan de Turkse geleerde. Hij zei dat we de benodigde potentie hebben voor vooruitgang en dat Turkije ons in verschillende projecten steeds aan het steunen is. Hij gaf verder aan dat de heer Gülen de jonge generatie heeft geïnspireerd om positieve activiteiten te ontplooien. De heer Zaeem Qadri informeerde tijdens de toespraak die hij hield, de deelnemers over de revolutionaire stappen van het Punjab bestuur, zoals de Deense School, het Punjab Dotatiefonds voor Onderwijs, Laptop planning, rekrutering van 75 duizend docenten op verdienste, oprichting van computer laboratoria etc.

Hij gaf verder aan dat we zonder een evenwichtig onderwijssysteem sociale problemen niet kunnen elimineren. De Voorzitter van de Stichting van Journalisten en Schrijvers Mustafa Yeşil begon zijn toespraak met een dankwoord aan het bestuur van Punjab en aan de Universiteit van Punjab voor de waardevolle uitgifte van het eredoctoraat. De boodschap van de heer Gülen werd voorgelezen omdat hij niet naar Pakistan kon komen vanwege zijn ziekte. Later nam de Voorzitter van de Stichting van Journalisten en Schrijvers Mustafa Yeşil het eredoctoraat in ontvangst namens de heer Gülen. Een presentatie van de diensten van de heer Gülen werd ook getoond op een beeldscherm tijdens deze gelegenheid.

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2023 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.