Gülen: Onderschat het protest niet, zoek oplossingen

Gülen: Onderschat het protest niet, zoek oplossingen

De Turkse islamgeleerde Fethullah Gülen drong erop aan dat de protesten die Turkije al dagen in de greep houden, niet onderschat of genegeerd mogen worden. Hij voegde daaraan toe dat “we allemaal deels verantwoordelijk zijn” voor de onlusten.

Gülen had het in zijn speech vaak over “wij”, waarmee hij vooral verwees naar de leden van zijn beweging. Hij verweet hen vaak niet genoeg actie te ondernemen om de problemen in de Turkse maatschappij, vooral op ethisch vlak, te doen verdwijnen. Hij zei dat tijdens een poging om één fout te voorkomen “er vijftig keer zo veel andere fouten worden begaan, die steeds meer haat en woede opwekken.” Het was onduidelijk wie hij daarmee terecht wees.

Gülen gaf het advies de protesten niet te onderschatten en zei dat wanneer men gaat beweren dat de demonstranten niet op rechtvaardigheid uit zijn, sommige van hun “onschuldige eisen” waarschijnlijk genegeerd zullen worden. Hij voegde daar nog aan toe dat de demonstranten die als eersten in het Gezi-park bij Taksim samenkwamen om met een sit-in te verhinderen dat de bomen geveld zouden worden, eigenlijk in hun recht waren om het behoud van het ecologisch systeem en groene gebieden te eisen. Hij noemde hun initiële eisen “logisch”.  

Maar hij veroordeelde wel het geweld dat daarop volgde en zei dat die gebeurtenissen aantoonden dat ze soms niet het “juiste evenwicht kunnen behouden.” Hij verklaarde dat het “onlogisch en onmenselijk” is om met stenen te gooien en andermans eigendom in brand te steken.

Gülen merkte op dat wanneer men zich onverschillig opstelt en men niet in staat is de gebeurtenissen te begrijpen, dit een probleem kan vormen bij de andere partij. Hiermee verwijst hij vermoedelijk naar de regering, die volgens de meeste waarnemers de demonstraties verkeerd heeft ingeschat.

Gedurende heel zijn toespraak verwees hij zelden naar specifieke gebeurtenissen, maar had hij het bijna uitsluitend over hypothetische situaties.

Gülen zei dat het onderschatten van de negatieve ontwikkelingen kan voortvloeien uit verkeerde “beoordelingen, denkbeelden en logica”. Hij vergeleek de protesten met een “miereninvasie” en waarschuwde “ze niet te negeren”.

“We moeten hier verstandig mee omgaan en zelfs de kleinste problemen als enorm beschouwen en er doordacht mee omspringen”, voegde hij daar nog aan toe. Volgens Gülen worden een aantal gegronde eisen van onschuldige mensen uitgebuit door groeperingen binnen en buiten Turkije. Hij zei dat de internationale media in de VS, Europa en elders artikels publiceren die gericht zijn “tegen Turkije”, in een verwijzing naar de negatieve persberichten die Turkije in een slecht daglicht stellen. Hij beweerde dat de media de gebeurtenissen in Turkije overdreven, alsof “de Apocalyps was aangebroken”.

 “Wie treft de schuld voor deze oproer? Zij die geen aandacht schonken aan het protest en het afschreven als een kleinigheidje? Of moeten we de vinger wijzen naar de geweldplegers? Of moeten we het gehele systeem de schuld geven?” vroeg Gülen zich af.

Gülen zei ook dat “we ons moeten afvragen of wij ook een deel van de schuld dragen voor al die jongeren betrokken bij het straatgeweld.”

Gülen zei dat de beweegreden van die jongeren niet “gerechtvaardigd” zijn. Als hun doel nobel was, konden ze vreedzaam zijn samengekomen op een plein om zo hun rechten op te eisen.

Gülen wees naar de stemhokjes als de manier om van regering te veranderen en zei dat ze van deur tot deur konden zijn gegaan om de mensen te overtuigen voor hun kandidaat te kiezen. “Als ze vinden dat hun verkozen kandidaat niet deugt, kunnen ze wachten tot de volgende verkiezingen en opnieuw stemmen”, aldus Gülen.

Gülen voegde daar ook aan toe dat als iemand brand sticht en een oorlog ontketent, het vaak moeilijk is om dat later te stoppen, in een verwijzing naar het protest dat werd weggewuifd door de overheid. “Wat we nu zien, verschilt niet van een brand”, zei hij. Hij adviseerde de overheid om alle middelen in te zetten die ze ter beschikking heeft om “het vuur te doven nu het nog klein is”, verwijzend naar de onrust.

Hij waarschuwde dat als onschuldige mensen worden gedood, onderwijsinstellingen worden gebombardeerd, mensen stikken in het gas en sommigen permanent blind worden als gevolg van deze gebeurtenissen, “het vuur pas echt kan oplaaien”.

Gülen drong zijn volgers ook aan kalm te blijven en geduld te hebben en zei dat “het onze plicht is om de mensen weer een hart onder de riem te steken.”

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2021 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.