Engle og jinn i denne verden

Engle og jinn kan antage en hvilken som helst form eller figur og fremstå i denne verden. Her oplever man bevægelse fra den synlige verden til den usynlige: vand fordamper og forsvinder ud i atmosfæren, faste stoffer bliver flydende eller til gas (damp) og materie bliver til energi (kernefusion). På samme måde kan vi iagttage bevægelse fra det usynlige til det synlige: gas bliver flydende, fordampet vand bliver til regn (men også til sne eller hagl), og energi bliver til materie. På samme måde kan uhåndgribelige tanker og betydninger i vore sind fremstå i en håndgribelig form, som bogstaver og ord i essays og bøger.

På lignende måde er usynlige væsener som engle og jinn og andre åndelige væsener klædt i nogen materiel substans, såsom luft eller æter, og bliver så synlige. Ifølge Imam Shibli kan Gud tillade dem at antage en form, når de fremsiger et af Hans Navne, for dette fungerer som en nøgle eller et visum, der sætter dem i stand til at antage en form og blive synlige i denne verden. Hvis de prøver at gøre det uden Guds tilladelse, ved at stole på deres egne evner, bliver de revet i stykker og går til grunde.

Vi læser i Koranen 19:17, at den ånd, Gud sendte til Maria (Jesu moder), og som de muslimske lærde siger er Ærkeenglen Gabriel, fremstod for hende som en mand. Da Gabriel kom til Profeten Muhammad med Åbenbaringen eller Guds Budskaber, kom han sædvanligvis som en kriger, en rejsende eller en Ledsager ved navn Dihya. For eksempel kom han som en kriger til hest lige efter afslutningen på Slaget ved Hendek (Grøften) og fortalte Profeten: &"Oh Guds Budbringer, du har taget din rustning af; men vi, englene, har endnu ikke gjort det. Gud beordrer dig til at marchere mod Banu Qurayza.&" Engang kom han som en rejsende, klædt i hvidt og, for at instruere Ledsagerne i religion stillede han Profeten spørgsmål som: Hvad er tro? Hvad er Islam? Hvad er ihsan (udmærkelse eller fuldkommenhed i dyd)? Hvornår er Dommedag?

Ligesom engle og jinn kan Satan (som er en jinn) vise sig i forskellige former. Det fortælles, at før Slaget ved Badr viste han sig for Qurayz's ledere som en gammel mand fra Najd, og han gav dem råd. Også en Ledsager, der vogtede krigsbyttet, fangede en forklædt Satan, der forsøgte at stjæle nogle genstande.[19] Satan bønfaldt Ledsageren om at sætte ham fri, hvilket han gjorde to gange. Den tredje gang forsøgte Ledsageren at tage ham med til Guds Budbringer. Men Satan bad: &"Sæt mig fri, og jeg vil vise dig, hvordan du kan sikre dig imod mig.&" Ledsageren spurgte ham, hvad det var, og Satan svarede, at det var Tronens Vers (2:255). Da Guds Budbringer blev oplyst om dette, sagde han: &"Den onde er en løgner; men i dette tilfælde talte han sandt.&"

Koranen fortæller, at en gruppe jinn lyttede til Guds Budbringer, mens han reciterede Koranen og, da de vendte tilbage til deres folk, sagde de: De sagde: Vort folk, vi har hørt en bog, som er åbenbaret efter Mosses, og som opfylder det, der var før den, idet den retleder til sandheden og til den rette vej. [Koranen 46:30]. Sura'en fortsætter med hvad de tænkte om det, de havde hørt. Nogle Traditioner fortæller os, at Budbringeren reciterede dele af Koranen og prædikede sit Budskab til jinn.

Jinn kan også vise sig som slanger, skorpioner, kvæg, æsler, fugle og andre dyr. Da vor Profet accepterede jinns troskabsed i Batn al-Nakhlas dal, ønskede han, at de viste sig for hans menighed i deres egen form eller i andre behagelige former, ikke som skadelig dyr som hunde eller skorpioner. Han advarede sit samfund: &"Hvis I ser en giftslange i jeres hus, sig da til den tre gange: 'For Guds skyld, gå bort herfra´, for det kan være en venligsindet jinn. Hvis ikke den går sin vej, er det ikke en jinn. Hvis den er farlig, kan I slå den ihjel.&"

Den jinn, der afsværgede deres troskab til Guds Sendebud, lovede ham: &"Hvis din menighed reciterer basmala (I Guds Navn, den Barmhjertige, den Nådefulde) før noget som helst, de gør, og dækker deres skåle, vil vi ikke røre deres mad eller drikke.&"[20] En anden Tradition siger: [Når I har lettet jer selv] da gør jer ikke rene med knogler eller tørre stykker gødning, for de er blandt fødeemnerne for jeres jinnbrødre.

[20] Vi ved ikke, hvordan de spiser vor mad eller drikker vor drikkevarer. (Eng. Overs.)
[19] Ledsageren vidste ikke, at manden var Satan. (Eng. Overs.)

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.