Ideel Troende, Ideel Muslim

En hadith fra Profeten fastslår følgende: Muslimen er én, hvis tunge og hånd andre muslimer kan føle sig sunde og sikre overfor. Emigranten er én, som efterlader og opgiver de ting, Gud har forbudt.[1]

Lad os kort analysere denne hadith:

Bemærk tilstedeværelsen af den bestemte artikel, -en, i muslimen. Dette giver den betydning, at de ideelle troende, der træder ind i en atmosfære af beskyttelse og sikkerhed, i den grad har ladet sig opsluge af den atmosfære, at de ikke kan skade nogen, hverken med deres hænder eller tunger. Dette henviser til sande og ideelle muslimer, som efterlader et indtryk på alle sind, ikke de, der ligner eller påstår at være det, eller hvis fødselsattester siger: "muslim". Vi kan udlede dette af anvendelsen af den bestemte artikel, der peger på en bestemt, specifik én. Dette udledes fra den grammatikalske regel: "Når noget beskrives med en bestemt artikel, peges der på emnets højeste og mest fuldkomne tilstand". Så når der siges "den troende", er det første, der falder én ind, den mest fuldkomne betydning af "troende", og det er det, der menes i denne hadith.

Man kan ikke lære sig dette fine, grammatikalske pointe af sig selv, for det kan kun læres i en skole eller af en lærer. Det var ganske utænkeligt, at Guds Budbringer havde fået nogen sådan lektion, idet han var analfabet. Således talte han ikke selv, men videregav det, som den Evige Lærer fik ham til at sige. Derfor findes alle subtile grammatiske punkter i Profetens udtryk og erklæringer uden nogen fejl i deres brug.

Lad os vende tilbage til ovenstående hadith: Sande muslimer er mennesker af sikkerhed og tillid, i så høj grad at andre muslimer kan vende ryggen mod dem uden tvivl eller mistanker. De kan betro et familiemedlem til sådanne mennesker uden frygt, for det menneske vil være fuldkommen sikker over for muslimens hænder eller tunge. Hvis de deltager i en forsamling, kan en person forlade stedet i fuld forvisning om, at ingen vil sladre om ham/hende, og han eller hun skal heller ikke høre på sladder om andre. Muslimer af den slags er ligeså opmærksomme på andres ære og værdighed, som de er på deres egen. De spiser ikke; de bespiser andre. De lever ikke; de sætter andre i stand til at leve. De vil endda ofre åndelig nydelse for andre. Jeg udleder alle disse betydninger af den kendsgerning, at den bestemte artikel også betyder hasr (en indskrænkning, en hengivelse til ét formål).

Sikkerhed og muslimer

Ordet muslim og verbet sa-li-ma kommer begge af roden silm. Det betyder, at for muslimer finder alting sted på linie med silm (sikkerhed), salamah (tryghed) og muslimhed. De er blevet grebet af sådan en guddommelig tiltrækning, at alle deres handlinger finder sted omkring dette magtfulde center.

De hilser enhver med salaam og placerer dermed kærlighed til sig selv i alles hjerter.[2] De afslutter deres bønner med salaam. Alle mennesker, jinn, engle og bevidste skabninger modtager deres salaam. De udveksler hilsener med usynlige væsener. Op til nu er der ingen, der har spredt denne handling af at give salaam så meget som muslimerne. Man træder ind i Islam og sikrer den gennem sådanne principielle pligter som at faste, give almisser, udføre hajj og foretage troserklæringen. Dette betyder at åbne sit sejl på sikkerhedens og tryghedens hav ved at adlyde befalingen: Gå helt ind i sikkerhed (2:208). De, som kaster sig i dette hav, dukker op i tryghed og Islam, under enhver betingelse. Ingen ser andet end godhed i sådanne menneskers handlinger og adfærd.

Hvorfor Hånd og Tunge?

Som i enhver udtalelse fra vor mester, må fred og velsignelser være med ham, blev hvert ord i den hadith, vi i øjeblikket diskuterer, udvalgt med omhu. Hvorfor blev hånden og tungen nævnt? Der er naturligvis mange subtile punkter, der er relateret til dette valg. Et menneske kan gøre skade på et andet menneske på to måder: enten direkte eller indirekte. Hånden repræsenterer nærvær (direkte) og tungen repræsenterer fravær (indirekte). Folk angriber hinanden, enten direkte eller indirekte gennem sladder og latterliggørelse. Sande muslimer vil aldrig deltage i den slags aktiviteter, for de handler altid retfærdigt og storsindet, enten direkte eller indirekte.

Profeten nævnede tungen før hånden, for man kan gøre gengæld for det, der gøres med hånden. Men det samme gælder ikke altid for den skade, der gøres indirekte gennem sladder og bagvaskelse. Sådanne handlinger kan således let forårsage konflikter mellem individer, samfund og endda hele nationer. Det er forholdsvis sværere at gøre noget ved den slags skader end at gøre noget ved de skader, hånden forårsager. Det er derfor, Profeten nævnede tungen før hånden. På den anden side antydes muslimernes værdi for Gud også på den måde, at andre muslimer kontrollerer deres hænder og tunger overfor dem.

En anden vigtig moralsk dimension af Islam er, at muslimer holder afstand til det, der kan skade andre, enten fysisk eller åndeligt, og de gør, hvad de kan, for at undgå at skade andre. Glem alt om at gøre skade; ethvert segment af det muslimske samfund skal repræsentere tryghed og sikkerhed. Muslimer er sande muslimer i samme grad som, de udstråler tryghed, og deres hjerter banker med tillid. Hvor end de befinder sig, åbenbares denne følelse, der stammer fra as-salaam. De ønsker tryghed, når de tager afsted, smykker deres bønner med hilsener og giver salaam til andre troende, når de forlader Gud's nærvær. Det er efter al sandsynlighed utænkeligt, at folk, der tilbringer hele livet i sådant et kredsløb af salaam, vil træde ind på en vej, der er i modstrid med de grundliggende principper af tryghed, tillid, helstøbthed og verdslig og anden-verdenslig sikkerhed, og begynde at skade sig selv eller andre.

Lad os betragte disse punkter, der strømmer fra dens ånd: Sande muslimer er de mest pålidelige repræsentanter for universel fred. De rejser overalt med denne sublime følelse, som næres dybt i deres sjæle. Fremfor at yde tortur og lidelser, huskes de overalt som symboler på tryghed og sikkerhed. I deres øjne er der ingen forskel på en fysisk (direkte) eller en verbal (indirekte) krænkelse af nogens ret. Sommetider anses den sidste slags faktisk for en større forbrydelse end den første.


[1] Bukhari, Iman, 4.
[2] Bukhari, Iman, 20. Muslim, Iman, 63.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2022 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.