O útocích z 11. září 2011

Chci zdůraznit, že jakýkoli teroristický čin, ať je proveden kýmkoli a za jakýmkoli účelem, je největším útokem na mír, demokracii a lidství. Proto nikdo – a jistě ani žádný muslim – nemůže teroristické útoky schvalovat. Teror nemá žádné místo ve snaze dosáhnout nezávislosti nebo spásy. Bere životy nevinným lidem.

I když se zdá, že první takový čin zasáhl svůj cíl, všechny teroristické útoky zraní především teroristy a jejich podporovatele. Poslední teroristický čin, nejkrvavější a nejvíce hodný zatracený, je mnohem víc než útok na USA – je útokem proti světovému míru, stejně jako proti univerzálním demokratickým a humanistickým hodnotám. Ti, kteří toto krveprolití provedli, mohou být považováni za nejkrutější z lidí.

Dovolte mi ještě jednou ujistit, že islám neschvaluje terorismus v žádné jeho podobě. Terorismus nemůže být použit, aby bylo dosaženo jakéhokoli islámského cíle. Žádný terorista se nemůže nazývat muslimem a žádný skutečný muslim nemůže být teroristou. Islám požaduje mír a Korán žádá po každém pravém muslimovi, aby byl symbolem míru a práce, která podporuje zachovávání základních lidských práv. Dopravuje-li loď devět zločinců a jednoho nevinného člověka, islám nedovoluje, aby byla tato loď potopena jako trest devíti provinilcům; znamenalo by to porušení práv jediného nevinného člověka.

Islám respektuje všechna individuální práva a jasně prohlašuje, že žádné z nich nesmí být porušeno, i kdyby to bylo v zájmu společenství. Korán deklaruje, že ten, kdo vezme neoprávněně život, jako by zabil celé lidstvo, a ten, kdo život zachrání, jako by zachránil každého člověka. Prorok Muhammad prohlásil, že muslim je člověk, který nezraní rukou ani jazykem.

Odmítám poslední teroristický útok na USA. Zaslouží si jen odmítnutí a opovržení a musí být odmítnut každým člověkem na zemi. Žádám každého o klid a sebeovládání. Než američtí vůdci a lid odpoví na tento ohavný útok ze svého oprávněného hněvu a bolesti, dovolte mi říci, že musíme zkoumat, proč k této odporné události došlo a jak je možné takovým tragédiím v budoucnu předejít. Je třeba mít na paměti, že zranit nevinné davy ve jménu potrestání několika vinných lidí, nebude mít žádný přínos; takové činy jen posílí teroristy tím, že prohloubí existující zlobu, zrodí nové teroristy a více násilí. Prosím, pamatujte, že teroristé představují extrémně malou menšinu v rámci společnosti či náboženství. Zkusme chápat jeden druhého, jen vzájemným pochopením a respektem můžeme takovému násilí v budoucnosti zabránit.

Cítím bolest s lidem Ameriky v hloubi svého srdce a ujišťuji jej, že se modlím k všemohoucímu Bohu za oběti. Modlím se, aby dal Svým milovaným a všem Američanům potřebnou trpělivost překonat bolest.

Rád bych tuto příležitost využil, abych všem vyjádřil svou soustrast.

Pin It
  • Vytvořeno dne .
Copyright © 2022 Fethullah Gülen webové stránky. Všechna práva vyhrazena.
fgulen.com je oficiální zdroj Fethullah Gülen, proslulý turecký učenec a intelektuální.