Vztah k literatuře a hudbě

Čtete i jiné knihy než náboženské?

Snažím se číst co nejvíc, jak mi dovolí čas. Bez ohledu na to, zda jde o náboženský předmět či nikoli, se snažím číst nejméně 200 stran denně. [Ertugrul Ozkok, deník Hurriyet, 1/23-30-95]

Láska ke čtení

Odkud pochází Vaše láska ke čtení?

Když jsem byl malý, četly se doma příběhy o hrdinských činech Společníků. Četl jsem mnoho knih, jako je kniha o Abu Muslimovi al-Khurasanim, kterou lze považovat za legendy z období raného islámu. Později, když mi bylo kolem 18 - 20 let, jsem více inklinoval ke knihám o teorii práva a filozofii. Četl jsem i o darwinismu a souvisejících tématech. Některé knihy mě přivedly k dalším knihám a tak to pokračovalo. Když jsem byl v armádě, měl jsem velice moudrého velitele. Měl hluboké znalosti súfismu. Četl jak východní islámské, tak i západní klasiky. Doporučil mi, abych četl západní klasiky. Tak jsem přečetl díla mnohých známých západních spisovatelů, jako je např. Rousseau, Balzac, Dostojevskij, Puškin, Tolstoj, existencialisté a jiní. [Eyup Can, deník Zaman, srpen 1995]

Západní spisovatelé, kteří ovlivnili Gülena

Kteří západní spisovatelé Vás ovlivnili?

Je nemožné neobdivovat Kanta. Ačkoli Russell hořce Kanta kritizoval a popisoval ho jako někoho, kdo převrátil historii filozofie naruby, byl Kant důležitým filozofem. Byl dobře známý mezi teology v tureckých teologických školách. Jestliže dovolíte, povím Vám o Kantovi zajímavý příběh.

Při zkoušce pro kazatele a muftí, kterou jsem složil, se zeptali: „Ve své knize, A Critique of Pure Reason, německý filozof Kant rozdělil inteligenci na dva typy: praktickou a teoretickou. Řekl, že teoretická inteligence nemohla poznat Boha a praktická mohla. Co chápete pod tímto názorem a jak jej hodnotíte?" Ti, kteří nestudovali filozofii, nemohli na tuto otázku odpovědět. Ve skutečnosti jeden z mých přátel, který tuto zkoušku skládal, zjevně tu otázku nepochopil. Zeptal se mě žertem: „Co je to, ten Kant?" Odpověděl jsem mu v legraci: „Dej cukr do horké vody, dobře zamíchej, vymačkej tam trochu citrónu a vznikne kant." (V Turecku se tento druh nápoje nazývá „kant”.)

Svými teologickými přístupy mě zaujal Descartes. V poslední době je mnoho lidí, kteří mě ohromují. Například velmi obdivuji Sira Jamese Jeanse, i když je panteista. Před rokem 1960 jsem pozorně četl jeho dílo Unknown Universe. Vzhledem k tomu, že jeho pohled na svět připomíná trochu názor Muhiddina ibn-i Arabi, moc se mi líbil. Eddington, jeho astrofyzický současník, je také velice významný.

Spisovatelé, o kterých jste se zmínil, jsou spjati s filozofií nebo s fyzikou. A co beletrističtí spisovatelé?

Dlouho jsem velmi obdivoval Shakespeara. Jedním ze spisovatelů, kterých si velmi vážím, je dále Victor Hugo, kterého využili komunisté. Četl jsem jeho romány, už když jsem byl dítě. Když jsem byl hodně malý, četl jsem také Tolstého a obdivoval jsem Dostojevského a Puškina. [Eyup Can, deník Zaman, srpen 1995]

Poezie

Víme, že píšete poezii. Mluvme chvíli o literatuře. Které spisovatele a básníky máte rád?

Jsou to určitě lidé, které upřednostňuji pro jejich obzor myšlení. Obecně řečeno, mám rád díla všech nadaných lidí a umělců. Tak jako jsem ohromen něčím filmem, cítím obdiv před Picassovými obrazy. V literatuře mě ohromili takoví lidé, jako je Shakespeare, Dostojevskij a Puškin.

V Turecku existuje několik literátů, jejichž poezie a prózy si cením. V poezii však obdivuji Yahyaa Kemala, Mehmeda Akifa a Necipa Fazila. V oblasti prózy a poezie bych měl zmínit i jméno Sezaie Karakoca. Pokud jde o generaci Tanzimat a následující generace, byli dobří Namik Kemal, Şinasi, Rajaizade a Refik Halid. Na čtení nebyl těžký Tevfik Fikret.

Ze západních spisovatelů mám také rád Balzaca. I když je považován za realistu, jeho dílo Lilie v údolí ukazuje na jeho romantismus. Mohou existovat paralely mezi iránskou poezií a francouzskou literaturou. Z perských autorů, které jsem četl, mohu jmenovat takové autory, jako jsou např. Sa'di, Hafiz, Nizami a Anwari. [Nevval Sevindi, deník Yeni Yuzyil, srpen 1997]

Hudba

Posloucháte hudbu?

Do svých 16 let jsem byl v kontaktu s některými hudebníky provozujícími súfijskou hudbu, když jsem bydlel ve městě Erzurum. Jak je známo, súfijská nebo naše klasická hudba vznikla v dervišských řádech a klášterech. Chorály a podobná poezie mě přitáhly ke klasické hudbě. Měl jsem například rád a poslouchal jsem hudbu Itrîho a Dedeho Efendiho. Také jsem obdivoval Hajiho Arifa Beyho, jako by byl svatý.

Zajímal jste se o západní klasickou hudbu?

Některé jejich hudebníky skutečně obdivuji. Tuto otázku už jsem dostal. Ptali se mne: „Můžete kritizovat Mozarta?" I když bych o něm mohl něco říct, nebyl bych kritický. Můžeme říct, že Beethoven dokončil jeho nedokončené dílo. Západní koncerty klasické hudby a symfonie jsou velmi vážné, důstojné a bohaté. Ale když to říkám, není to samozřejmě kritika. Nicméně tak, jako velmi obdivuji každého génia, kterého Bůh stvořil s určitým talentem, velmi si vážím i jich. [Ertugrul Ozkok, deník Hurriyet, 1/23-30-95]

Majetek a vlastnictví

Nemáte vlastní dům. Jak je to u Vás s majetkem?

Mám přikrývku, prostěradla a knihy. Mám závěť, kterou jsem sepsal už dávno, kterou odkazuji své knihy nadaci. Dokud existuje, tento majetek patří nadaci. Nemám žádný majetek. Jím, kde se to hodí. Někdy vaří moji přátelé, někdy vařím sám. Mám cukrovku a vysoký krevní tlak. Jím nízkokalorické potraviny, spotřebuji mezi 1 200 a 1 800 kaloriemi denně. Někdy si udělám due se sýrem a olivami. [Nuriye Akman, deník Sabah, 1/23-30/95]

Každodenní povinnosti

Kdo zajišťuje každodenní práce takové citlivé a nesmělé osoby, jako jste Vy?

Protože žiji celý život sám, vždy jsem se snažil být soběstačný. 40 let jsem si sám pral prádlo. Neměl jsem pračku; pral jsem v ruce. Sám jsem si vařil. Vlastně jsem pomáhal s vařením už v dětství své matce kvůli jejímu onemocnění. Žil jsem sám vždy a všude; žil jsem sám celé roky v Edirne. V Izmiru jsem bydlel sám v malé chatě. O 5 nebo 6 let později jsem si pronajal nový dům a tam jsem byl také sám. Navštěvovali mě hosté a já jsem pro ně připravoval jídlo a čaj. Tak to bylo až do puče 12. září. [Nuriye Akman, deník Sabah, 1/23-30/95]

Vaření

Vaříte?

Umím uvařit deset různých jídel od mouky až po brambory. Některá z nich jsou mé vlastní recepty. Dušené brambory se v Erzurumu připravují trochu jinak. Přidal jsem těsto ze smažených rambor. Dokonce jsem udělal i dezert z brambor. Zkoušel jsem smažit bramborovou kaši namočenou ve vajíčku, kterou jsem polil sladkým syrupem. [Nuriye Akman, Sabah, 1/23-30/95]

V dobré náladě

Vypadáte, že máte dobrou náladu. Nikdy se nezlobíte?

Jsem většinou tak klidný a dobrácký, že by si každý mohl myslet, že „kdybych ho uvázal na provaz, mohl bych ho dovést až do vody " (doslovný překlad). Ale při své citlivosti se můžu někdy rozzlobit. Dávám si však pozor, abych svůj hněv neukazoval mimo okruh svých nejbližších. Abych nikoho nezranil, vypouštím svůj hněv v soukromí. [Nuriye Akman, deník Sabah, 1/23-30/95]

Vůdčí schopnosti?

Stále zdůrazňujete, že nejste šejch, představený dervišského řádu. Ani neprojevujete žádný sklon k uznání toho, že jste vůdčí osobností komunity. Ale přece jen bych chtěl s Vámi probrat Vaše vůdčí schopnosti.

Nikdy jsem se neoznačoval za vůdčí osobnost. Jsem obyčejný muž. Lídr je někdo, kdo má schopnosti, je geniální, má charisma a je velmi výkonný. Já nic z toho nemám.

Mění skromnost skutečnost? Od té doby, co se kolem Vašeho jména vytvořila skpina, nestáváte se automaticky jejím lídrem?

Trvám na tom, že se neoznačuji za „lídra”, protože jsem 30 let říkal své myšlenky z kazatelen a lidé, kteří se mnou sdíleli stejné pocity a myšlenky, reagovali. Říkal jsem jim například: „Otevřete univerzitní přípravné kurzy, otevřete školy." Výrazem jejich úcty ke mně bylo, že poslouchali, co jsem říkal. Může to být omyl, ale poslouchali a v tomto bodě jsme se setkali. Viděl jsem, že když jsem řekl „školy“, mnoho lidí řeklo „školy“. Přicházejí i s jinými, především náboženskými tématy. Někdy se mě dokonce ptají na ekonomické otázky. Říkám jim, že „takové záležitosti vyžadují odborné znalosti“ a posílám je za odborníky.

Ve svých dílech a kázáních jste doporučoval zažít strádání pro duchovní rozvoj. Trpěl jste, ale teď se lidé před Vámi klaní a líbají Vám ruku. Co cítíte?

Cítím se velmi nepříjemně. Nemám takovou zásadu. [Nuriye Akman, deník Sabah, 1/23-30/95]

Jak se vidí sám?

Když se díváte do zrcadla osudu, jak se vidíte?

Je tady přitažlivost ke mně a je tam i můj vlastní názor. Podle mého názoru jsem obyčejný člověk, který se snaží být opravdovým člověkem. Když jsem byl mladý, žil alvarský imám, kterého jsem velice obdivoval. Často říkával s azerským přízvukem: „Herkes yakhshi men yaman; herkes bugday, men saman." (Každý je dobrý, já jsem špatný; každý je pšenice, já jsem sláma.) Vždycky říkám totéž. [Nuriye Akman, deník Sabah, 1/23-30/95]

Následovník Fethullaha

Nikdy jste neměl rád výraz „Fethullahovci“. Ale ať se Vám to líbí nebo ne, těm, kteří jsou Vám blízcí, se říká „Fethullahovci“. Co to znamená?

Ti, kteří používají tento výraz, nás mohou vnímat jako dervišský řád. Ve skutečnosti mě také nazývají „lídrem náboženského bratrstva." Není mi to příjemné, stejně jako mi není příjemný výraz „Fethullahovci ". Opravdu mi vadí takové přípony, jako je např. -ci, -ni, protože to znamená oddělení. V islámu není a nemůže být prostor pro takové definice, neboť podstatou a základem islámu je Tawhid. Muslimy nelze nazývat ani „mohamedány“, jak to dělají někteří orientalisté, ať už úmyslně nebo mylně. [Ertugrul Ozkok, deník Hurriyet, 1/23-30-95]

Jeho dílo

Fethullah Gülen neokusil za celý svůj život téměř nic ze světských radostí. Svůj studentský život strávil studiem, vyučováním, cestováním, psaním a řečněním. Stále cítí trápení lidí přicházejících z duchovní pustiny dvacátého století. Kromě psaní svých knih Gülen přispívá do několika novin a časopisů. Píše redakční stránky pro časopisy Sizinti, Yeni Ümit, Yagmur a The Fountain. Jeho kázání a rozmluvy byly zaznamenány na tisících pásek a videokazet. Kromě toho vzniklo mnoho knih výběrem z jeho článků, kázání a odpovědí na otázky, které mu lidé po léta pokládali. Můžeme jmenovat některé jeho knihy:

Questions This Modern Age Puts to Islam, Emerald Hills of the Heart Key Concepts in the Practice of Sufism, This Era and the Young Generation, Criteria or Lights of the Way, The Golden Part of Time, Truth through Colors, Broken Plectrum, The Interpretation of Sura al-Fatiha, Prophet Muhammad, The lnfinite Light, Towards the Lost Paradise, Belief The Essentials of Islamic Faith.

Pin It
  • Vytvořeno dne .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen webové stránky. Všechna práva vyhrazena.
fgulen.com je oficiální zdroj Fethullah Gülen, proslulý turecký učenec a intelektuální.