Úvod

Fethullah Gülen, který je známý svým jednoduchým a strohým způsobem života a je přátelsky nazývaný Hodža efendi, je učencem mimořádných rozměrů. Tento muž „pro všechna roční období” se narodil ve městě Erzurum ve východním Turecku v roce 1941. Po absolvování tamní soukromé teologické školy obdržel licenci a začal kázat a učit o důležitosti porozumění a tolerance. Díky svým snahám v oblasti sociálních reforem se stal jednou z nejznámějších a nejrespektovanějších tureckých veřejných postav 60. let 20. století.

Přes svůj prostý vnější vzhled je originální ve svém myšlení a činech. Přijímá celé lidstvo, je silně zaměřen proti nedůvěře a hluboce nesouhlasí s bezprávím a rozdíly. Jeho víra a pocity jsou opravdové a jeho myšlenky a přístup k problémům jsou moudré a racionální. Je živoucím modelem lásky, horoucnosti a citů a ve svých myšlenkách, v činech a v posuzování událostí je mimořádně vyrovnaný.

Turečtí intelektuálové a badatelé uznávají, ať už mlčky nebo nahlas, že je jedním z nejopravdovějších a nejdůležitějších myslitelů a spisovatelů, a že patří k nejzkušenějším aktivistům dvacátého století v Turecku nebo i v muslimském světě vůbec. Toto uznání jeho vůdčích schopností pro provedení nové islámské intelektuální, sociální a duchovní obnovy — obnovy s potenciálem obsáhnout rozsáhlé oblasti světa — mu však nebrání v jeho snaze zůstat pokorným sluhou Boha a přítelem všech lidí. Jedním ze zlatých pravidel, kterými se řídí, je, že touha po slávě je totéž jako okázalost a ostentativnost, je to „jedovatý med”, který dusí duchovní jiskřivost srdce.

Gülen strávil svůj dospělý život vyjadřováním nářků a pláče, jakož i přesvědčení a tužeb muslimů a lidstva obecně. Svůj vlastní smutek snáší, ale smutek jiných ho ničí. Každou bolestivou ránu, která zasáhne lidstvo, cítí tak, jako by zasáhla jeho vlastní srdce. Cítí se tak hluboce a vnitřně propojen se stvořením, že jednou řekl: „Kdykoli vidím na podzim padat list ze stromu, cítím tolik bolesti, jako by mi amputovali ruku."

Pin It
  • Vytvořeno dne .
Copyright © 2022 Fethullah Gülen webové stránky. Všechna práva vyhrazena.
fgulen.com je oficiální zdroj Fethullah Gülen, proslulý turecký učenec a intelektuální.