Акад. Ростислав Рибаков: Образованието е гениалният ход на Фетхуллах Гюлен

Акад. Ростислав Рибаков: Образованието е гениалният ход на Фетхуллах Гюлен

Напоследък както световните, така и българските медии отделят специално внимание на идеите, делото и житейския път на световноизвестния турски интелектуалец Фетхуллах Гюлен, избран за мислител номер 1 в света през 2008 година от списанията „Форин полиси“ и „Проспект“. Това ме накара да разкажа своите впечатления от срещата си с големия руски учен изтоковед акад. Ростислав Рибаков.

С него се запознах в един октомврийски ден на 2013 г. в столицата на Молдова, Кишинев, където бяхме поканени с други колеги журналисти от България на една международна конференция, организирана от Академията на науките на Молдова. В нея взеха участие учени и журналисти от девет страни, които изнесоха доклади за идеите и делото на изтъкнатия турски интелектуалец и мислител Фетхуллах Гюлен.

При регистрацията в хотела, в който отседнахме, видях познатото лице на акад. Ростислав Рибаков. Не исках да изпусна този момент и се запознах с него, защото исках да включа и неговото мнение в документалния филм, който по това време снимах за Фетхуллах Гюлен – Учителя. Бях силно изненадан, когато той ми каза: “За този човек съм готов винаги да говоря, защото той е едно явление и светът трябва да знае много повече за него.” Академикът спази уговорката и в една от паузите на конференцията започнахме разговора за идеите на турския мислител.

„Нашето време е много сложно, светът може лесно да бъде унищожен. Опасността не е толкова военна, колкото идеологическа или по пътя на технологиите. В съвремието ни възникват потребности в духовен план. Трябва да кажа, че живеем в такова време, че се налага да открием сърцето си за хората. Времената са страшни и тежки и съществуват най-различни хора, с най-различни убеждения. Усетил необходимостта от разбирателство между хората, Фетхуллах Гюлен търси общите точки между народите и ни убеждава, че се нуждаем от диалога така, както лекарствата са необходими за лечението на болния“, заяви големият руски учен. Според него учението на Гюлен в последните десетилетия се е развило много бързо във всички страни. „Важно е да се отбележи, че Гюлен работи активно, особено в сферата на образованието. Това е гениалният ход на турския интелектуалец“, каза акад. Рибаков. По негово мнение, Гюлен не се е лишил от скромността си, той е почти незабележим, но благородните му идеи намират широка подкрепа сред милиони хора по света, особено в сферата на образованието. „Смятам, че можем да променим света и хората към по-добро, към един свят без конфликти и войни. И още нещо: към края искам да кажа – Руската Дума също взе отношение и направи съпоставителен анализ между идеите на Махатма Ганди и идеите на Фетхуллах Гюлен. Ако Ганди е режисьор на един исторически процес, то Гюлен е градинар, който помага на хората за създаването на ново поколение, което да се ръководи от любовта и толерантността в междучовешките отношения“, с тези думи акад. Ростислав Рибаков обобщи виждането си за делото на Гюлен.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен