Интелектуалците за Движение „Хизмет“

Интелектуалците за Движение „Хизмет“

Историята е свидетелка, че големите идейни течения и оглавяващите ги личности обикновено са били обект на неблагодарно отношение от близкото си обкръжение, понякога – и на неуважение.

В настоящия момент Фетхуллах Гюлен и вдъхновеното от него Движение „Хизмет“ стоят на онзи кръстопът, в който се наблюдава цикличността на историческите процеси. От една страна, Гюлен е подложен на най-груби, най-непризнателни, най-агресивни атаки в собствената си родина, а, от друга, получава високи оценки по всички краища на света, особено от интелектуалците, от академичните среди и от представители на неправителствени организации, заради универсалните послания, които отправя. Въпреки че онези, които гледат на Движение „Хизмет“ отстрани, го разбират по-задълбочено, защото не преследват егоистични сметки и не страдат от себичност, което е предимство, все пак високите оценки и похвалите са съсредоточени около няколко пункта. Например чуждестранните интелектуалци по-добре долавят смисъла на това да отправяш послания към света с езика на Юнус Емре, да пееш песни за братството с езика на Мевляна в период, в който мнозина охотно се обединяват около идеята за „сблъсък на цивилизациите“ и говорят за война. Благодарение на предимството на демократичния опит, чуждите интелектуалци добре осъзнават колко е ценна една структура, която е гражданска, демократична и свободолюбива, както и факта, че Движение „Хизмет“ е привързано много здраво към собствените си ценности.

В тази статия ще поместим мненията на няколко интелектуалци за „Хизмет“ от поредицата „100 интелектуалци за Гюлен“. Нека да нададем ухо на мненията на интелектуалците по света. Араби, перси, мюсюлмани, християни, юдеи и др. изтъкват сходни мисли, като посочват, че човечеството се нуждае от всеобхватното послание на Движение „Хизмет“.

ЗАМАН СТАНИЗАИ[1]

Ничий разум не може да възрази срещу това

Ислямският свят отдавна се нуждаеше от движение, което да открои фундаменталните ценности, залегнали в основата на исляма, отвъд религията ислям. Проблемът, който стои в основата на много движения, е, че набожността им е само фасадна. Но това, което постига Движение „Хизмет“, е, че работи за истински стойностните неща, вместо да говори за безсмислени въпроси. Както се казва, да говориш е лесно. Ние, като мюсюлмани, много добре огласяваме какво трябва да се прави, но дойде ли време за прилагането в практиката, мнозина от нас се отдръпват. Това е един вид лицемерие. Това може да е част от характера на дадена личност, а може да е и белег на цяла една група хора. Тук под група имам предвид ислямската самоличност.

Движение „Хизмет“ върши едно голямо дело, като служи на човечеството (хизмет в превод означава служене – б.р.). Ислямският пророк казва: „Най-добрият сред вас е онзи, който върши полезни неща за хората.“ Полезно нещо е служенето, а не говоренето.

Мисля, че Движение „Хизмет“ е жив пример за „служене на човечеството“ не само с името си, което означава служене, а и с делата, които върши.

Убеден съм, че най-висшата им добродетел е, че делата им не са насочени само към определена религиозна общност. Те обгръщат целия свят. Следователно нашето поле на служене трябва да обхваща всички хора.

Съвременните проблеми, произтичащи от конфликтите между Изтока и Запада, между Севера и Юга, се дължат на липсата на комуникация. Смятам, че мюсюлманите носят отговорността да водят диалог и с хората, които са различни от тях. Също така смятам, че инвестициите в тази посока трябва да бъдат в образованието.


МУХАММЕД БАБЕКР[2]

Човек първо сам трябва да потвърди идеите си с дела

Ако трябва да погледнем на нещата през призмата на съвременния човек, ще видим, че мислителите се обединяват около един пункт. Тоест човек първо сам трябва да потвърди идеите си с дела, после да накара останалите хора да ги възприемат.

С други думи, хората могат да комуникират помежду си и да водят диалог само тогава, когато идеите са въплътени в дела. Фетхуллах Гюлен привлича вниманието върху този пункт, като казва: „Често пъти нашите дела имат по-въздействащ ефект върху хората, отколкото думите.“ Тоест делата са по-важни от думите. Да, движението на Фетхуллах Гюлен се движи около орбитата на делата и идеите.

Но според мен един от главните фактори, които отличават Движение „Хизмет“, е успехът му в прилагането на идеите в практиката, използвайки в максимална степен възможностите на епохата. Методите, които Движението прилага в достигането до хората, в съвместното съжителство, в модела на служене, в комуникирането с останалите, го превръщат в еталон за човечеството. Впрочем по отношение на достигането до хората Фетхуллах Гюлен заявява: „Какъвто и да си, ние идваме при теб.“

Това всеобхватно послание на Гюлен е превърнало Движение „Хизмет“ в превъзходна световна марка. Ако помолим някого да ни посочи на картата на света как се е позиционирало Движението, ще видим, че то е във всички краища на Земята. Ако говорим за континенти, няма такъв, където Движението не е отишло. Ако говорим за култури, няма култура, с която „Хизмет“ да не е осъществил контакт.


АЛЕКСЕЙ СМИТ[3]

Виждам надежда в Движение „Хизмет“

В съвремието ни междурелигиозният диалог е станал задължително условие навсякъде по света. Много е важно взаимно да се опознаваме помежду си. Аз прочетох книгата на господин Гюлен „Любов и толерантност“ в превод на английски. Заглавието й силно привлече вниманието ми. Поначало не употребявам много често думата „толерантност“, защото според мен тя има негативен смисъл, който означава „съгласен съм да те изтърпя“. Но разбрах, че г-н Гюлен не употребява думата в този смисъл.

В свое изказване той заявява: „Отвори широко сърцето си, да стане то колкото океаните.“ Това за мен означава, че ние трябва да сме отворени за идеята, чрез която взаимно бихме се обогатили. Това е съвършено определение за междурелигиозния диалог. Виждам, че голяма част от неговото учение се опира на това мислене.

Погледнато от гледна точка на останалите ислямски движения и институции, Движение „Хизмет“ е конкретен пример за хуманитарна помощ, диалог и образование. Аз лично посетих благотворителните институции на Движението в Турция и ги оценявам много високо. „Хизмет“ не остава само в сферата на думите, Движението е приложило идеите си в практиката, като е достигнало до всички хора в четирите краища на света.

[1] Преподавател по политология и лингвистика в института „Santa Barbara Pacifica”
[2] Преподавател в Университет „Джазира“ и декан на Института по ислямски науки, Судан
[3] Католически свещеник

Pin It
  • Създадено на .
© © 2022 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен