"Движение Гюлен" няма политически дневен ред

По време на конференцията се изтъкна, че най-значимата особеност на "Движение Гюлен", засягаща арабския свят, е, че то няма никакъв политически дневен ред. Ректорът на университета "Ал Азхар" проф. Ахмед Таййиб, който направи изказване на конференцията, оцени "Движение Гюлен" като едно от успешните реформаторски движения и посочи, че то се различава от голяма част от съществуващите ислямски движения. "В съвремието ни има много религиозни движения, но голяма част от тях служат или на някоя школа, или на някоя тайфа, или на някаква политическа цел", заяви Таййиб. "Движение Гюлен" е избрало умерения път и олицетворява автентичния ислям", посочи той.

В словото си при откриването на конференцията директорът на Центъра за изследване на диалога между цивилизациите и културите към Факултета по стопански и политически науки на Каирския университет, който е организатор на мероприятието, проф. Надя Мустафа изтъкна, че с тази конференция целят да се запознаят по-отблизо с "Движение Гюлен", чието име започна бързо да се популяризира в ислямския и арабския свят.

Специалистът по ислямско право проф. Леонид Сюкийянин, участник от руската делегация, заяви, че мюсюлманският арабски свят не работи достатъчно по темата Фетхуллах Гюлен, въпреки че той е един от водещите реформатори в ислямския свят. Сюкийянин отбеляза, че благодарение на конференцията на Арабската лига тази липса ще се запълни и това мероприятие ще насърчи работите в тази област в ислямския свят.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен