Фетхуллах Гюлен: Турция не трябва да влиза в конфликт с Русия

Фетхуллах Гюлен: Турция не трябва да влиза в конфликт с Русия

Директорът на Института по ориенталистика към Руската академия на науките проф. Виталий Наумкин направи интервю с Фетхуллах Гюлен за авторитетния вестник „Московски комсомолец“, което бе публикуван на 10 март. В интервюто се засягат темите за кризата със сваления самолет от турска страна, разделението в ислямските страни, секуларизма, ИДИЛ и тероризма. Според турския интелектуалец Гюлен „действията в последно време бяха погрешни, свалянето на самолета – също“. „Русия е наш съсед, тя е голяма, огромна страна. Според мен ние трябва да бъдем в тесни и добри отношения с Русия, което е много важно за бъдещето на Турция. Влизането в конфликт с Русия ще отслаби много позициите на Турция. Тя е член на НАТО, не трябва да разваля отношенията си нито със САЩ, нито да влиза в конфликт с Русия“, изтъква Гюлен.

В уводните си изречения към интервюто проф. Виталий Наумкин подчертава следното: „В последните дни на месец януари, докато се намирах в САЩ, в качеството си на ориенталист не исках да пропусна рядката възможност да посетя известния турски деятел и духовник Фетхуллах Гюлен. Прие ме в своя дом в малко градче на щата Пенсилвания, където живее от 1999 г. Въпреки че днес в Турция последователите и привържениците на Фетхуллах Гюлен са преследвани, те все още са огромен брой. С тази наша необичайна среща исках да запозная читателите в Русия с възгледите на една известна личност за актуалните проблеми, които са далеч от официалната идеология“.

Основни акценти от интервюто на Фетхуллах Гюлен за в. „Московски комсомолец“:

  • Демокрацията има различни приложения и функционира по различен начин в различните краища на света. Ако демокрацията е право, справедливост, спазване правата на всички хора, приемането на всеки такъв, какъвто е, то тогава демокрацията не може да я разглеждаме отделно от исляма.
  • Ако обърнем внимание на избора на праведните халифи, техните постъпки и отношение към закона и справедливостта, по мое мнение (в тях) има много примери за демокрация. Затова е погрешно да се противопоставяш на подобна система, само защото на Запад я наричат демокрация. Подобно разбиране е проява на реакционно мислене, незнание, което противоречи на исляма.
  • И без това управляване на обществото означава спазване на правата, справедливост, честност, любов към Всевишния и уважение към човека. Човек е създаден, за да бъде обичан, за да бъде уважаван. Ако не беше така, Всевишния нямаше да заповяда на всички ангели да се поклонят пред хазрети Адем (Адам). Уважението към човека трябва да бъде една от основите на демокрацията, тоест демокрацията да бъде преразгледана още веднъж. Ако в посочените условия има нередности или неточности, те трябва да бъдат поправени. И да бъдат преразгледани още веднъж в зависимост от днешните условия на живот. И това трябва да бъде основното.
  • Секуларизмът има различни проявления по света. Във Франция, малко и от историческото минало на страната, когато се е представял секуларизмът, религията е била подложена на сериозен натиск. Но в Америка не е така. И в САЩ има секуларизъм, но по-специфичен. Според мен подобен секуларизъм не е в противоречие с религията. Всеки да бъде свободен да вярва и изповядва своята религия. При положение че не вреди на обществото. При положение че не е заплаха за обществото, да уважава вярата на всекиго, неговия начин на мислене, неговия мироглед и философия за живота. Секуларизмът е такъв в момента, но и той може да се преразгледа. Тоест, ако има места, които биха могли да се подобрят, да се реформират, като по този начин всички бъдат удовлетворени и доволни. Така всеки ще уважава другия, независимо от неговите възгледи, религия и начин на живот. В тази графа може да попадне и свободата на словото, всеки да може да изразява мнението си напълно свободно. Разбира се, това да не включва оскверняване на нравствените ценности на останалите и да не се накърняват един друг. Дори да има възможност мнението да се подлага на критика, да може да се каже, че това не е много правилно. Би било хубаво да има и такава опция, но прибягването към такива методи като унижение, измама, клевета, лъжа, напълно изкореняване, унищожение, потискане и наказание по никакъв начин не съответства на духа на исляма и на Корана.
  • Ако хората са потиснати, ако не се защитават техните права, ако няма справедливост, стабилност, ако управляващи издават закони в своя полза, за да прикрият злоупотреби, това също може да се разглежда като проява на терор. Но тероризмът, който възниква в ислямските държави, се дължи на факта, че мюсюлманите не спазват повелите на религията си. И тъй като не живеят исляма според Сунната (традиция, обичай) на Пратеника на Аллах и праведните халифи – простете ме за израза, – но една група невежи хора започват да търсят исляма. Тоест как да направим, че да можем да внедрим исляма в живота на хората. Ако мюсюлманите живеят според нормите на Корана, спазвайки повелите на Всевишния, биха могли да създадат един примерен модел, обект на завист и възхищение от всички, както, разбира се, е имало и такива периоди в ислямската история.
  • Днес ние не виждаме в ислямските страни този блестящ, възхитителен ислямски начин на живот, който е приятен за очите и душата. Затова и някои започват да търсят други пътища. Възможно е и някои разузнавателни служби, внедрени в обществото или отвън, да подтикват хората към подобни лоши деяния. Тоест да подтикват хората към тероризъм, защото от различни места по света има хора, които се присъединяват към ИДИЛ, към Ал-Кайда, към Боко Хорам. Подобно на талибаните в Афганистан, които известно време управляваха страната и изглеждаха като мюсюлмани. Но сега се превръщат в живи бомби, убиват се невинни хора, извършват се различни зверства. Това са неприемливи неща. И тъй като не се живее според нормите на исляма, започва да се търси нещо ново и се изпада в подобни грешки. В хода на това търсене някои младежи, простете ме – невежи младежи – правят подобни прегрешения. Виждате, те не познават не само религията си! В своето невежество те предполагат, че по този начин вярата ще надделее в живота на хората, присъединяват се (към терористични организации) и, без да съзнават, извършват най-голямото предателство към исляма. Те хвърлят черен дзифт по блестящия облик на исляма. По мое скромно мнение, тъй като те не виждат правдата, красотата в света, в който живеят, те започват да си мислят: „Дали по този начин не бихме могли да достигнем тези идеали?“ Подобни мисли могат да възникнат и в християнския свят, и в юдейския, и в мюсюлманския свят.
  • Проблемът с тероризма може да се разреши чрез образование. Ако световният елит, интелектуалците поемат отговорност за разрешаване на този проблем. Може би като спешна мярка да се създаде коалиция или съюз, който да се обедини против въоръжения тероризъм и терористите. Например, ако можеше да се справят с ИДИЛ, с Ал-Кайда всички заедно. Ако можеше и Америка, и Русия да работят заедно в тази насока, тъй като и двете страни са мощни и важни сили.
Pin It
  • Създадено на .
© © 2022 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен