Мнението на негово преосвещенство Видински митрополит Дометиан

Ваше Превъзходителство, уважаеми г-н Главен мюфтия, почитаеми г-н генерал, уважаеми представители на културната общественост, почитаема публика, братя и сестри,

В името на нашия Творец, защото Бог сътвори човешкия род от една кръв, затова си позволявам да ви нарека братя и сестри - тези, които изповядват исляма и християнството, а и други религии, култури и прочее. Позволявам си да ви приветствам от името на нашата православна християнска общност вас, особено братята и сестрите, изповядващи исляма, и то в България. Защото нека да помним изкристализиралата мъдрост на нашия добър съседен турски народ, който казва: „Ески дост душман олмаз, олса да якъшмаз” (Стар приятел враг не става, стане ли - не му подобава). За мен е особена чест да бъда тук сред вас тази вечер и да чуя прекрасното представяне на книгата на учителя, просветителя, философа Гюлен. Още от момента, когато я получих, аз търсех повече свободно време да вникна в нея. И трябва да ви изповядам, че когато четях отделните статии, препрочитах и посланията на апостол Павел и глави от Евангелието, от Новия и Стария Завет. Действително нашият Творец и Промислител за човешкия род изпраща и сега, в 21 век, такива личности, които да сеят семена на доброта, на любов, на толерантност. Защото това е само пътят на различните люде, нации и цивилизации в нашия съвременен свят. Защото е казано, който сее ветрове, а това е казано в Стария Завет от Мъдреца, бури ще пожъне. И ние, жителите на планетата и на нашето съвремие, нерядко чувстваме тези бури на неверието, на нетолерантността и на нелюбието, за голямо съжаление. Да не говорим за последните потресаващи злодеяния даже на деца, родени в новата ни демокрация. Демокрацията е нещо прекрасно, но трябва да я осъзнаем и да живеем според нея. Тук беше казано от един от уважаемите изказали се, че който прочете тази книга - вярващ или невярващ, ще бъде доволен. Аз пък бих казал, ако някой невярващ прочете тази книга, той по-скоро ще се обърне към небето, за да потърси Бога на любовта, на мира и на толерантността. Аз почувствах есенцията в книгата, като че ли в думите на нашия Спасител за християнския род и за човечеството, разбира се, Богочовека Христа, който казва: „Както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях.” Няма да си позволя да отнема от ценното време, защото напредва, а и предполагам, че ще има и други доброжелатели към това прекрасно дело, за да благодарят на организаторите на тази среща, да възвеличаем името на този просветител и съвременен учител Гюлен и да му благодарим. Но ще завърша отново с една хубава истина, която научих от моя покоен баща, който е живял дълги години в Истанбул, която също е необходимо да я знаят съвременните люде, и особено колкото е земна, толкова е и небесна: „Пазара парасъз, мезара имансъз Аллах гьондермесин” (Без пари на пазара и без вяра в гроба Аллах да не ни изпроводи). Аз много бих желал да приложа тази симфония на християнските добродетели, да бъде надписана с голяма благодарност на учителя Фетхуллах Гюлен, да му бъде изпратена по някакъв начин с голяма благодарност и уважение към неговата личност.

Благодаря ви за вниманието.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен