Мисли за Фетхуллах Гюлен

Повод за написването на тази статия ми даде появяването на български език на новата книга на големия ислямски учен Фетхуллах Гюлен "Към глобална цивилизация на любов и толерантност".

Прочетох много внимателно книгата и извадих от нея тези мисли, които характеризират учения като политик, моралист и стратег в общочовешки план. Убеден съм, че публикуването на тези мисли е полезно дело за българската общественост поне по две причини:

- Фетхуллах Гюлен е малко известен у нас.

- Някои наши медии се опитаха да го опетнят, като го обявиха за фундаменталист. Директният контакт с неговите мисли е най-добрият начин да се опознае и оцени ислямския мислител и неговото отношение към днешните политически реалности в света.

Аз ще акцентирам само на някои мисли, които според мен имат силно актуално значение.

Ученият Фетхуллах Гюлен е против тероризма във всичките му форми. "Колко е тъжно, че ислямът днес се отъждествява с тероризма от някои кръгове. Това е изключително голяма историческа грешка, защото отъждествяване на една система, основана върху сигурността и доверието, с тероризма е израз на непознаване на духа на исляма и неумение да се улови истинският му смисъл. Това са жалки маргинални кръгове, които представят исляма в абсолютно погрешна светлина."

И още един цитат: "Всички терористични атаки, независимо откъде идват и от кого са извършени, са най-големият удар върху мира и спокойствието. Независимо по каква причина и с каква цел се предприема, нито едно терористично действие не може да се одобри. Терористите са лишени от човечност. Те са престъпници с коварни души. Терорът не може да бъде форма на борба за освобождение.”

Ще цитирам още една мисъл на учения за терора. "Терорът категорично не може да се използва за целите на исляма. Мюсюлманинът може да символизира единствено мира, помирението и спокойствието. Терористът не може да е мюсюлманин, мюсюлманинът не може да стане терорист."

И още една мисъл, насочена срещу терористите: "Силно заклеймявам терористичните актове в САЩ (извършени на 11 септември 2001 г.), които са най-мащабните в историята им, независимо от кого и с какви цели са извършени. Тези атаки будят единствено отвращение и ненавист и трябва да бъдат осъдени и ненавиждани от всички."

Гюлен не е само моралист, той е учен, специалист по борбата с терора. И в това отношение има какво да научим от него. В дискусията кой е терорист и кой е борец за освобождение, която не стихва вече половин век, той ни дава полезни съвети: "За някои едни са терористи. За други същите тези са борци за свобода. А други, които са борци за идеали, се приемат като терористи. Ако в международен план ще се води борба с тероризма (а такава се води!), най-напред се налага да се даде точна дефиниция на понятието тероризъм, призната поне от ООН."

Много навременно изискване, поставено от един световно признат учен! Липсата на единна, приета поне от ООН, дефиниция на понятието "тероризъм" силно затруднява координацията на борбата с тероризма в световен мащаб и намалява нейната (на борбата!) ефективност.

Гюлен е горещ радетел на приятелството между народите.

"Независимо дали хората, с които се срещаме, са юдеи, християни, мюсюлмани или други, трябва да се ръководим от идеята да търсим общите точки помежду ни, да търсим общите черти между нас, без да повдигаме темите, които биха ни разделили." Прекрасно казано! Сега това е особено полезно (и необходимо) в международен план, особено в Балканския район. Към това трябва да се насочат усилията на балканските народи. Това условие има първостепенно значение за медиите на балканските държави. И това е един от най-актуалните съвети на учения. Нека го проследим:

"Лично аз съм обнадежден за бъдещето на медиите. Защото те също добре осъзнават, че в света, който се превръща в малко село вследствие на глобализацията, всеки е длъжен да живее заедно с другите, независимо от идеите, които изповядват."

И още: "Медиите носят големи отговорности по отношение на зачитането на човешките права и свободи, осигуряването на мирно съжителство в обществото, без да се разпалват конфликти между различните социални слоеве, ускоряването на стъпките за диалог и толерантност и подкрепянето на всички демократични процеси."

Навсякъде се чувства, че Ф. Гюлен е голям политик, моралист, духовен учен, но и прозорлив стратег - той вижда бъдещето на човечеството в най-добрите му перспективи, в най-човешките му измерения.

Последната книга на Гюлен заслужава да се разпространи в нашето общество и най-вече - в медиите ни.

Проф. Генерал Стоян Андреев, в. "Заман" 6-12 октомври, 2008 г.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2022 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен