Мнението на д-р Желю Желев

Уважаеми дами и господа, Ваши превъзходителства,

Няма да изброявам всички чинове в йерархията. За мен е действително голяма чест, не защото така е прието да се казва, да присъствам на промоцията на тази книга. Ще си призная, че поначало аз не бях чувал за този автор, тъй като може би в различни области на науката и културата сме се занимавали. Но благодарение на организаторите аз получих книгата и успях да я дочета цялата. Възхитен съм много от подходите и подстъпите, които авторът на тази книга дава към проблемите, културата и цивилизацията и особено към въпросите за изграждането на глобалната цивилизация. Когато говорим за глобалните цивилизации, и изобщо за глобализацията, ние не трябва да забравяме, че в това отношение тя дава огромни предимства, огромни шансове. Заедно с това тя, разбира се, има и негативни страни, срещу които също така трябва да се борим. Правилно според мен и много находчиво авторът свързва пътя към цивилизацията, към глобалната цивилизация, с човешките права, защитата на човешките права, гаранциите за човешките права и гражданските свободи на отделния човек. Тук веднага авторът ни води към основните категории, с които по необходимост се борави в тази материя. Това са двете основни категории култура и цивилизация. Обикновено се прави подмяна на едното с другото понятие и в масовото съзнание те се възприемат като синоними. Това обаче далеч не е така. Не всяка култура е цивилизация. Човешкото общество има култура още в дивачеството, във военната демокрация, която предшества възникването на истинските цивилизации исторически, но цивилизация няма. И оттук идва нуждата да се даде ясна дефиниция на културата - какво представлява културата и съответно какво представлява цивилизацията. Всъщност и двете категории, това е общото между тях, боравят с основните човешки ценности. Основните ценности, които човекът е създал в своето историческо развитие. От гледна точка на теория на културата, култура е всичко, което не е натура. Всичко, което е създадено от човека, от неговия ум и от неговите ръце. Но различието между културата и цивилизацията започва оттук. Не всяка култура, както казах, е цивилизация. Една култура става цивилизация, когато в нея ценностите се подредят по такъв начин, че на върха на пирамидата на ценностите стои човекът, поставен е човекът, като най-висшата ценност. Ние например защо не можем да говорим за нацистка цивилизация, не ни се обръща езика за това. Защо? Защото там човекът е една бурма, едно винтче, едно средство, да кажем, в Райха, в неговата военна машина, Вермахта, в нацистката държава, той е нищо. Той трябва да служи на държавата, а не държавата на него. И затова той може да бъде хвърлен в кръвопролитни войни като пушечно месо. Защо не можем да кажем болшевишка цивилизация или комунистическа цивилизация, защото няма такава. Там е същото положение. При положение, че имаш концлагерите на Архипелаг ГУЛАГ, за каква цивилизация ще говорим. Култура има ли? Има културни ценности, които са създадени още от предишните периоди от историята на Русия, дори по съветско време създадени културни ценности, особено в техническата област, но не е цивилизация. Там човекът е подчинен на държавата, да служи на държавата, на партията монопол или партията държава. Съответно защо немощното, анемично, слабо християнство в началото, когато християните биват хвърлени в арените на дивите зверове да ги разкъсват за удоволствие на корумпираната публика на Древния Рим, особено през императорския период... ами защото в християнското учение още в началото човекът е поставен по-високо, разбира се, след Бога, човекът е поставен над всичко друго. И затова това немощно християнство с течение на времето завладява цялата Римска империя, влиза във високите кръгове на обществото, което възприема християнските ценности. Така че аз споменавам тези неща не да правим теория и дискусия по въпроса за цивилизациите, а защото бъдещето е на глобалната цивилизация, към която ние се движим вече и не можем да не се движим, няма начин да не се движим, след като ползваме всички - и християни, и мюсюлмани, и будисти, и каквито и да са други религии, ползват в наше време в глобализирания свят едни и същи неща: автомобила, самолета, мобилния телефон, Интернет, ракетите и т.н. Навсякъде това е материалната основа на съвременната цивилизация. И заедно със задълбочаването на глобализационния процес все повече ние обективно ще вървим към такава глобална цивилизация. Без, разбира се, да се загубват националните културни различия, културните традиции на различните държави, на различните народи и т.н. Споменавам това и защото няма да бъде равен пътят към желаната всеобща глобална цивилизация, за която всички ние мечтаем и вярваме, че един ден тя ще се установи. Четейки книгата, само това за мен е достатъчно, оставям другото, тя непрекъснато ме навеждаше на тези мисли, търсенето на тези ключови точки в изграждането на цялата система на глобалната цивилизация. Дано да успеем и да сме живи и здрави да влезем в нея.

Благодаря ви за вниманието.

д-р Желю Желев, бивш президент на Република България

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен