Представяне на книгата „Към глобална цивилизация на любов и толерантност”

Повод да издадем това произведение на г-н Гюлен са дългогодишните усилия на автора за задълбочаване на междукултурния диалог и толерантността между хората от различните религиозни общности.

Инициативите, предприети за реализация на идеите на г-н Гюлен в световен мащаб, имат немалък принос за започване на реален диалог между хората с различни виждания за света и неговото бъдеще. Конференциите, посветени на идеите на г-н Гюлен и перспективите за тяхното развитие в Лондон, в Руската Дума и наскоро в Университета „Джорджтаун” (Вашингтон, САЩ), са само няколко от десетките прекрасни примери за това. Наред с произведенията, в които г-н Гюлен защитава идеите си, сме свидетели и на едно изключително последователно поведение, което намира израз още и в проповедите му като богослов, а по-късно - и в личните му срещи с Вселенския патриарх Вартоломей, папа Йоан Павел II и израелския равин Елияху Бакши Дорон. Плодовете на тези усилия не закъсняват, много скоро след това започват да се провеждат срещи между световните религиозни лидери. Всичко това е израз на дълбоката вяра на г-н Гюлен, че мирното съществуване на човечеството минава през взаимното опознаване и общуване между хората и повишаването на техния образователен статус.

Книгата представлява квинтесенция на идеите на г-н Гюлен. Академия “Толерантност”, вярвайки, че ще допринесе за задълбочаване на глобалните процеси на диалог и толерантност между хората, реши да популяризира тези идеи и личността на г-н Гюлен, като преведе и издаде това произведение на български език.

Шевкет Шевкет, управител на Издателска къща „Академия толерантност”

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен