Приносът на Гюлен за световния мир

През този месец в столицата на Австралия Мелбърн се състоя конференция, посветена на Фетхуллах Гюлен, на която присъстваха хора от различни националности. В продължилата два дни конференция бяха обсъдени идеите на Гюлен, „Движение Гюлен”, инициативите за диалог и начинанията в сферата на образованието.

Абдуллах Аймаз, който е един от първите последователи на Гюлен, представи неговата мисия и идеи. Останалите лектори изтъкнаха важната роля и приноса на Гюлен за междурелигиозния диалог. Конференцията под наслов „От диалог към сътрудничество” бе реализирана благодарение на Австралийския Католически университет и университета „Монаш” за мюсюлманско-християнски взаимоотношения. Конференцията, на която присъстваха голям брой участници, бе открита с приветствено слово на бившия областен управител на област Виктория и главен съветник на междукултурната организация Куин – Джеймс Гоббо. На конференцията присъства и председателят на Комисията за междукултурно сътрудничество Джордж Лекакис.

Главният съветник на Междукултурната организация в Австралия Орхан Чичек, обърна внимание на значението на продължилата два дни конференция с думите: „Днес сме свидетели, че идеите на Гюлен вдъхновяват милиони хора по света. Надявам се, че лекторите ще успеят да разкажат за влиянието на идеите на просветителя Гюлен върху хората.”

Първото заседание бе под председателството на Проф. Томас Мишел, който е бивш секретар на Папския съвет за междурелигиозен диалог на Ватикана и гост-преподавател в Университета "Джорджтаун". Своите доклади представиха Абдуллах Аймаз и проф. Даниел Мадиган.

„Движение Гюлен – минало и настояще” бе озаглавен докладът, с който г-н Аймаз запозна присъстващите. Той каза още: „От първия ден на проповедите си, Фетхуллах Гюлен се ръководи от основите на исляма и стремежът му е да достигне до всички млади хора на обществото. Неговите препоръки винаги бяха да се запазят ценности като любов, приятелство, братство и уважение. Той подчертаваше, че изворът на всички проблеми са безработицата, недоимъкът и противоречията и, че пътя за сплотяване на хората по света, минава през образованието и обучението им.”

Аймаз подчерта, че новооткритите по инициатива на Гюлен училища по цял свят, за кратко време са допринесли много за световния мир. „В Босна училищата обединиха мюсюлмани и християни. Повечето от учениците в Русия са християни. Особено училищата във Филипините, спомогнаха за заличаването на различията между мюсюлманите и християните, защото в тези училища рамо до рамо се обучават ученици от различни етноси и вери.” – добави Аймаз.

В своята презентация на тема „Неизяснените въпроси на Nostra Aetate” преподавателят от университета в „Джорджтаун” Проф. Мадиган сподели: „Ислямът и християнството са две различни понятия с обща история. Поради тази причина, различията не са пречка за разбирателство.”

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен