Академици представиха книгата "Безкрайна светлина" на Фетхуллах Гюлен в Софийския университет

Книгата "Безкрайна светлина" на известният турски общественик и теолог Фетхуллах Гюлен бе представена пред българската общественост в аулата на Софийският университет. Сред участниците на презентацията на книгата организирана от катедрите "Арабистика и Семитология" и "Тюркология и Алтаистика" на Софийския университет и в. "Заман" бяха проф. дфн Цветан Теофанов, проф. дин Йордан Пеев и доц д-р Павел Павлович. Приветствие към гостите отправиха зам. ректора на университета домакин проф. дфн Александър Федотов, Директорката на Народна библеотека проф. дфн Боряна Христова и главният редактор на в. "Заман" Нури Екен.

В своето изказване пред гостите Главният редактор на в. "Заман" Нури Екен подчерта, че отдавайки голямо значение на културния живот вестника по традиция подарява книги на своите читатели. Сред основните причини за избора на "Безкрайна светлина" Екен посочи липсата на достатъчно литература за живота на Пророка Мухаммед, както и значително нарастналият интерес към живота на Пророка. Той посочи, че книгата дава изчерпателна по своето съдържание и дава меродавни сведения за живота и делото на Пророка и е съставена от сърдечните проповеди на Фетхуллах Гюлен, който с течение на времето се налага като изтъкнат ислямски богослов в световен мащаб. Фактът, че специална комисия към Министерството на образованието препоръча книгата "Безкрайна светлина" като помощно средство за ученици, които изучават вероучение, показва, че изборът ни е бил правилен, допълни Екен.

В своето приветствено слово зам. ректора на Софийския университет проф. дфн Александър Федотов изрази радостта си от "онова нещо, което ни сплотява - мъдрото слово". Федотов изтъквайки важността на книгата посочи, че "това е мъдрото слово на един мислител, който има зад гърба си впечатляващ списък от написани съчинения за дълбинни изследвания в областта на ислямската философия, на ислямското осмисляне на света, на живота, на хората"

Ръководител на Катедра по Арабистика и Семитология и зам. декан на Факултета по класически и нови филологии проф. дфн Цветан Теофанов определи книгата "Безкрайна светлина", като "съдбовно послание и откровение на мъдрец, който не би могло да не бъде написано". Проф. Теофанов посочва, че авторът на книгата Фетхуллах Гюлен представя живота, личността на Пророка, като се крепи на две взаимосвързани основни опорни точки: неговото поведение сред хората и неговата божествена предопределеност и знание за неведомото. Той изтъква, че Гюлен неведнъж подчертава, "че Пророка въплащава с поведението и делата си принципите на исляма, че се превръща в негово пълнозначно олицетворение. Той никога не се явявал за носител на нова религия. Той е само човек, като нас, само предупредител и благовестител за хора вярващи, призван да им чете неговите знамения. Той е милост за световете и да остави прекрасен образвец за всеки". Проф. Теофанов посочи, че внушителната сила и значимостта на тази книга се крие в разкриването на взаимовръзката между минало и настояще и повече от всякога имаме нужда от вътрешен мир и хармония и че тази книга се стреми да ни озари със сиянието от минало все още живо време, златния век на исляма, времето на Пророка. Известният арабист проф. Теофанов акцентира върху заглавието и посочва, че "Безкрайна светлина" ни кара да мислим за духовните измерения, за божията светлина, като това послание търси и намира проекцията на вечността и вечните ценности в реалния живот и конкретната действителност. Теофанов посочва, че безспорно Фетхуллах Гюлен е един от най-харизматичните духовни учители на съвременна Турция.

Според проф. дин Йордан Пеев книгата има апологетичен характер и се основава на ислямски учени, като се съчетава и с паралели от други религии. Според проф. Пеев е много трудно да се определи какъв човек е авторът на книгата Фетхуллах Гюлен, като посочва, че е многомащабна личност. Той посочва, че Гюлен "се явява, като обществен реформатор, който настоява за всеобщо образование. Известен е като радетел на междурелигиозният диалог, като организира и участва в многоборйни инициативи в тази насока. Според него този диалог е сърцевината на диалога между културите, посредством споделяне на ценностите. Привърженик на демокрацията, като я смята за единствената жизнеспособна политика днес. Същевременно заявява, че стреми категорично от политиката. Но като общественик се среща с почти всички изявени политици на Турция." Пеев изтъква, че Гюлен се явява, като радетел на мира и посочва срещата му с покойния вече папа Йоан-Павел II през 1999г., където автора на книгата предлага план за омиротворяване на Близкия изток. По думите на проф. Пеев предлаганият план е много интересен, който предлага диалог и сътрудничество между представителите на трите религии на място. Той посочва, че въпреки огромното по мащаби и обхват творчество, не трябва да си представяме Гюлен, като кабинетен учен.

Доц. д-р Павел Павлович изтъкна, че благодарение на тази книга, българският читател, може да добие представа как съвременните мюсюлмани гледат на езическата епоха. Според Павлович книгата ще бъде ценна придобивка за всеки български читател, който се вълнува от историята - настоящето на ислямската култура. Павлович изтъква, че както християнството не може да бъде разбрано издълбоко без запоснанство с учението на ранните учители на църквата, ислямът ще остане неясен без разбирането на ключовата роля на Пророка Мухаммед и излаганато от него традиция. Ислямът преди всичко е култура на традицията. И книгата на Фетхуллах Гюлен е чудесен пътеводител в нея. Проф. дфн Боряна Христова, директор на Народната библеотека:

Още когато чух заглавието на книгата "Безкрайна светлина" бях много привлечена от него и ми се стори много интересно и показателно. Защото за мен истинската вяра е онази, която излиза от сърцето. Смея да го кажа като дългогодишен изследовател на християнството по нашите земи и съм убедена, че тази вяра е точно безкрайна светлина, която озарява пътя на човека. В този смисъл излизането на книгата е много показателна. Представянето и тъкмо сега в седмицата след най-големия празник на Православието - Великден е много показателно. Тук говори не само за толерантност, за верска търпимост и уважение, то говори за нещо повече - за едно хармонично съжителство и съвместно съществуване на вероизповеданията по нашите земи. В този смисъл е една голяма надежда за в бъдеще.

Мустафа Алиш Хаджи, Главен мюфтия на Р. България :

Тази книга запълва една празнота, която ни показва какво представлява исляма и какво представлява Пратеника Мухаммед. Българският народ има необходимост да се запознае с нея, независимо от тяхната религия.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2022 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен