Усърдността при възпитанието

Ако семейното гнездо, което сте изградили или ще изградите е в рамки, от които ще бъдат доволни Всевишния Аллах и Неговия Пратеник, то може да се смята, че това гнездо е с обещаващо бъдеще. Казано с други думи, ако поколенията, които ще възпитате ще бъдат част от общността на Пророка, то вратите за тях ще бъдат отворени и вие ще можете да се чувствате щастливи, но ако се възпитават в обратна посока и бъдат поверени на външната среда, където се възпитават като врагове на страната, на религията, на джамиите и на ходещите на джамия, то те ще бъдат нещастни и вие ще бъдете отговорни за това тяхно състояние. Първо това от една страна е несправедливо спрямо децата ни и второ - спрямо народа ни. Никой няма правото да извършва тази несправедливост, защото ние ще бъдем отговорни, ако възпитаме поколения, които ще бъдат врагове на исляма, ще ядат и пият от непозволеното (харам), ще потъпкват основните принципи с непозволени методи. Едно от първите ни задължения е да възпитаме поколения с идеали, задълбочени, с цели, милосърдни и уважаващи другия. В заключение можем да кажем, че тази важна задача започва със съзнателното изграждане на семейното гнездо, което през цялото време да бъде крепено от разума, логиката и сериозното обмисляне на положението.

Поради тези съображения, трябва да възприемаме семейството като едно учреждение, крепящо се на духовността, разума и съзнанието, основно имащо за цел спечелването на благоволението на Всевишния. Пратеникът на Аллах съобщава, че в Съдния ден ще се гордее с множеството на своите последователи. Затова, ако едно поколение не го познава, колкото и многобройно да бъде то, пред Аллах и Пратеника няма да представлява нищо. Затова ние ще откъснем корена на злото чрез отдаденост към Аллах, покаяние и молене за прошка, а от друга страна ще подсилваме доброто чрез молитва (дуа), богослужене (ибадет), добри дела и непрекъснато ще се уповаваме на Аллах, всичко, което е необходимо - материално, духовно или словесно, ще го правим.

В Свещения Коран е повелено следното: "Кажи: Не са равностойни скверното и приятното, дори да ти е харесала многото скверност. И бойте се от Аллах, о, разумни хора, за да сполучите." (Коран, 5: 100). Понякога нещо лошо или множество лоши неща могат да ви привлекат вниманието и вие да им се възхитите, но трябва да знаете това, че пред Аллах злото и доброто никога не са били равностойни. Затова вие винаги трябва да отдавате сериозно значение за възпитаването на едно поколение, което излъчващо духовния аромат, ще ви показва, че е насочено към Рая и че трябва винаги да следите доброто и да се стараете да бъдете добър баща, учител и възпитател.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2022 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен