Духовното възпитание на детето

Както бяхме споменали и преди, бракът в ислямската религия е много важна тема и колкото е важна, толкова трябва и да се разглежда сериозно. Когато кандидат-съпрузите стигнат до определената възраст, в която ще могат на първо място да бъдат родители в същото време и учители, едва тогава те могат да мислят за брак.

Имам Джафер казва на учениците си за определено време да отлагат създаването на семейство. Също така и имам Ебу Ханифе забранява на ученика си имам Ебу Юсуф за определено време да се жени и му казва следното: "Първо трябва да допълниш знанията си за обучение и възпитание, и да възприемеш необходимите знания, които трябва да притежаваш, когато дойде време за женитба. В противен случай времето за образоване от живота ти ще остане наполовина. Отделно трябва да работиш някъде, откъдето да изхранваш семейството си с позволена (хелял) храна. Едва, когато стигнеш до това положение, тогава нишката на живота ти ще бъде по-ясна." Ето така имам Ебу Ханифе наставляваше своя ученик, който по-късно по време на аббасидите се издига до най-връхна точка в управлението на народа. Единият от тези двама велики личности е големият учен и основател на ханефитската школа имам Ебу Ханифе, който е и имам на нашия мезхеб (школа), а другият е имам, дошъл от рода на Пророка. Обстоятелството, което трябва да научим от тази случка е, че съвместният брак е доста сериозна институция. Затова тези, които ще се женят, трябва да разберат дали са стигнали нивото, в което ще могат да се грижат като един учител и възпитател за своето дете. Или дали са на възраст, в която могат да споделят остатъка от живота си със съпруг или съпруга? Дали имат необходимите качества, с които да възпитат децата си, както е необходимо.

Ако кандидат-съпрузите могат да отговорят с "да" на тези въпроси, то спокойно могат да предприемат такава стъпка. Но, ако самите те не могат да се самоконтролират, ако дори и с четири-пет човека не могат да намерят общи точки, за да се разбират, ако всеки ден предизвикват неприятности, то все още не може да се каже, че са достигнали до необходимото ниво, за да се оженят и да отгледат деца.

Основният идеал на всеки гражданин на страната, за нейното светло бъдеще, трябва да бъде изграждане на идеални хора и идеално семейство. Тази идеална цел може да бъде постигната единствено от хора, които притежават чисто сърце, нивото на достойнство да е високо, и усърдност, оформяща светлинна колона, която да достига до големи висоти. Това не е дело на тези, които не правят поклон (седжде) пред своя Създател, които са с почернели души, които надигат глава срещу Всевишния Аллах. Светлото бъдеще на страната, с позволението и помощта на Аллах, ще го осъществят достигналите единство в своите дела и думи, образовани и светли поколения. Искам да кажа, както е казал Пратеникът на Аллах на Хаббаб ибн Ерет: "Аллах ще благоволи да се случи това нещо, но и вие трябва да се съобразявате с причините за неговото осъществяване." (Buhari, Manakib 25; Manakibul-Ensar 29; İkrah 1; Ebu Davud, Cihad 97)

Това, което искаме да кажем, звучи доста красиво и ясно в стихотворение на Хазрети Ефе от Алвар:

Ако течеш като вода,
аko плачеш като Ейюб,
ако ти се къса сърцето,
не биха ли те попитали за състоянието ти?
Ако ти пред Великия Създател
си се отдал напълно,
и Му служиш, както е повелил,
Аллах не би ли те наградил?

Ако ние винаги бъдем като течащата вода и главата ни се удря от камък на камък при различните проблеми, ако можем да кажем: "Има ли още някъде, където да отидем?", то на всяка наша спирка ще чуваме по една радостна новина, отново ще усещаме помощта на Аллах и без да ни възпира нищо, винаги ще вървим към Него. Това ще бъде потвърждението и вярата ни в Аллах. Силно и искрено вярваме, че Той няма да ни подведе в нашите дела и очаквания.

Тези обстоятелства ги засегнахме впоследствие. Всъщност обстоятелството, което искахме да разясним, беше как да укрепим основите на възпитанието на бъдещото поколение. Ако си спомняте в една от предишните части бяхме се спрели върху темата "Как нашият дом трябва да бъде превърнат в едно училище, една възпитателна среда, как родителите трябва да притежават състрадание и милост?" Настоятелно се постарахме да разясним, че ако родителите искат в бъдеще да видят нормални постъпки и обноски у децата си, то е задължително самите те да ги притежават и изпълняват.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2022 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен