Поставяне на качеството на преден план

Във връзка с желанието за голям брой деца, в Свещения Коран се дава следното определение: "Аллах ви помогна на много места и в деня на Хунейн, когато ви възхити вашата многобройност. Ала тя не ви спаси от нищо. И отесня за вас земята, въпреки че е просторна. После обърнахте гръб в бягство." (Коран, 9/25)

След като Пратеника на Аллах завладял Мека, той потеглил с многохилядна армия към Таиф на битка срещу племената Хевазин и Сакиф. Поради многочислеността си, някои мюсюлмани казали: "Тази ислямска армия вече е непобедима." Но в долината Хунейн те претърпели поражение в сблъсък срещу много по-малобройна от тяхната армия войска на езичници, понеже се предоверили на численото си превъзходство. Следователно излиза, че не винаги числеността е от определящо значение.

По-важното е да се отдаде значение на задълбочеността, сериозността и видността на нещата. За тях поражението и отстъпването било като грях, защото те били по-приближени до Създателя. Но по-важното, което трябва да се отбележи тук е, че където и да се намираш, в която и епоха да живееш, трябва да знаеш, че числеността не е от определящо значение, както се споменава и в Свещения Коран. Поуката от това знамение показва, че в което и кътче на земята да бъдем, вместо да предпочетем големия брой деца, трябва да изберем най-вече те да познават Създателя си Всевишния Аллах и да станат едно качествено поколение.

Като последователи на Пратеника на Аллах, дори да бъдете много малко и много слаби, но отдадени по пътя към Аллах и с желание да разкажете нещо за Него, то с Неговата помощ и позволение без съмнение ще бъдете от печелившите. В противен случай, ако се затворите вкъщи, забравите за задълженията си и отношенията ви към Всевишния, колкото и многочислени да бъдете, това няма да бъде от никакво значение.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2022 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен