Бележка на автора

За основа на тази книга послужиха кратките беседи, държани в много тесен кръг, в края на шейсетте години на миналия век. Представянето им пред по-широка аудитория под формата на лекции стана след седемдесетте години.

В онези години документи и материали по темата почти липсваха. Като добавим към това и липсата на тесни познания в областта от моя страна, е ясно каква книга ще се получи.

Аз лично мисля, че във време, когато се пишат изключително сериозни трудове по въпросите, свързани с темата на настоящото издание, няма нужда да се публикуват фрагментарни мисли, изразени и написани без дълбока компетентност в условия на належаща необходимост. Но когато моите идейни другари, с които следваме общ път, и чиито мнения се опитвам винаги да уважавам, ми представиха тези минали беседи в събран и редактиран вид, дадох съгласието си за издаването на фрагментарните ми съчинения единствено от уважение за проявеното внимание. Това е всичко!

За основа на тази книга послужиха кратките беседи, държани в много тесен кръг, в края на шейсетте години на миналия век. Представянето им пред по-широка аудитория под формата на лекции стана след седемдесетте години.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2022 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен