Новият климат, изграден от Пророка Мухаммед

Способността на Пратеника на Аллах да вижда бъдещето като дланта си е било качество, присъщо единствено на него. Споразумението при Худейбие свидетелства именно за този факт. Пратеника на Аллах е положил основите на нови принципи, които са вечно актуални и свежи, въпреки че времето се променя и остарява. Пророка Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е утвърдил определени правила и норми, внушени му от Аллах, и ги оповестил на съвременниците си в епохата, в която е живял. А те от своя страна са предавали тези истини от поколение на поколение чак до днес.

Нека Аллах вечно да е доволен от нашите предци! В знак на уважение Коранът казва следното по този въпрос: "А които дойдоха след тях, казват: "Господи наш, опрости нас и братята ни, които ни изпревариха във вярата, и не влагай в сърцата ни омраза към онези, които повярваха! Господи наш, Ти си състрадателен, милосърден." (59: 10).[1] Тази молитва, която стига чак до душите на достопочтените сподвижници на Пророка, е израз на дълбока признателност към братята ни по вяра. Всеки път, когато четем Сура Фатиха над гробовете им, ние изразяваме признателността си към тях. Нашите предшественици са демонстрирали изключителни способности, като са основали редица държави след Пратеника на Аллах. Един западен мислител казва: "Пророка Мухаммед е велика личност." Защо? Защото на основата на принципите, нормите и дисциплината, утвърдени от Пророка, са били създадени близо сто държави, възникнали редица култури, във всички краища на света били изпратени войски, които постигнали високи успехи благодарение на предвождащите ги достойни пълководци. Те не отивали единствено със завоевателни цели, а носели със себе си и факела на знанието и основали редица научни центрове във всички краища на света. Вижте храмовете, университетите, болниците и джамиите в Багдад и Средна Азия, които противниците ни все още не са успели да унищожат напълно въпреки усилията им. Вижте Андалусия - вековните й архитектурни паметници, които винаги са изумявали учените и ценителите на изкуството, наред с художествените шедьоври, както и културата й, морала и уважението към общочовешките ценности! Дори и след петвековно безмилостно унищожение човек не може да скрие възхищението си пред тези разрушени останки, които са застрашени от изчезване.

Дано да беше възможно тези паметници да се изследват от съвестни специалисти в областта на изкуството и естетиката. Кой знае още колко великолепни съвършенства щяха да бъдат открити в тях и до какви непознати чувства щяха да ни отведат те.

Да, след Пророка по неговия път са били създадени хиляди научни центрове, появили са се стотици хиляди учени и хора на изкуството, възникнали са стотици държави, основани върху неговата система от принципи и норми. Омеядите, аббасидите, селджуците, караханидите, Хорезмия и могъщата Османска държава са само някои от тях. Ислямът не трябва да бъде сравняван с християнството. Християнската религия никога не е излизала отвъд стените на църквата. Християнските държави или са били управлявани според каноните, установени от църковните отци - т. нар. теократична власт - или съгласно светските закони, изработени от материалистите. Ала посланието и религията на Пророка Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, са различни. Неговата религия е изградена върху актуалните, дълбоките и всеобхватните основи на Корана и сунната, които предполагат развитие и обновление. В неговата атмосфера времето и формата се променят, а смисълът и значението са вечни. Досега са залязвали не една цивилизации и държави, след които се раждали нови и лъчите на светлината са озарявали навсякъде. Например след като селджуците изиграли своята роля на световната сцена и епохата им била на отмиране, Всевишния е сторил да се появи нова пеперуда в сърцето на Сьогют[2], която в бъдеще щяла да политне към светлината. Така пеперудата пораснала и започнала да кръжи в небесния простор на Мухаммед, сливайки се с природата. Занапред тя щяла да стане наместник на Всевишния на земята. Да, в тази последователност стотици държави - малки и големи - са олицетворявали модела на Пророка и са отправяли следната молитва към него: "Надяваме се на подкрепата ти, помогни ни, о, Султане на всички пророци!" Така те се облагодетелствали от духовната атмосфера на Пророка Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, оформяли се и се структурирали съгласно законите, утвърдени от него. 


[1] Цитатите от Корана в книгата са взети от второто издание на превода на Свещения Коран на проф. Цветан Теофанов.
[2] Сьогют - първата столица на Османската държава. Намира се в югоизточната част на област Мармара, Турция. - Б. пр.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен