Основното и преносното значение на понятието непорочност

Едно от основните качества на пророците е нравствената чистота и безгрешността. Това качество ние наричаме исмет (непорочност).

Речниковото значение на думата исмет е налагане на ограничение; пречка; покровителстван; защитен. В преносен смисъл исмет означава предпазване на пророците от страна на Всевишния от всички малки и големи грехове. Тоест Всевишния не позволява на своите раби, които е изпратил като пророци, да встъпват в грях.

В Свещения Коран думата исмет се употребява във връзка с различни случаи. Ето и няколко примера.

Когато пророка Нух (Ной), мир нему, помолил сина си да се качи в кораба с думите: "Сине мой, качи се с нас.", синът му отвърнал: "Ще се приютя на планината, която ще ме защити от водата." Глаголът йа'симуни, употребен в арабския текст на Корана, идва от корена на думата а-с-м. От този корен произлиза и думата исмет и означава защитен. Отговаряйки на сина си, пророка Нух, мир нему, използва дума от същия корен - асим: "Няма днес защитник от повелята на Аллах..." (11: 4). Няма съществено значение дали думата асим е употребена в основния си смисъл или с нея се има предвид думата масум - чист, непорочен.

Видно е, че и двете думи произлизат от корена на исмет и съответно едната означава защитавам, а другата - защитен.

Разказвайки за честността и непорочността на пророка Юсуф, Зелиха казва: "Аз го съблазнявах, а той отказа..." (12: 32). Глаголът иста'сама, употребен в кораничното знамение, означава защити се, отдръпна се, отказа се.

Глаголът и'та'сама, използван в кораничното знамение "И се привържете всички за въжето на Аллах..." (3: 103), означава хващам се здраво, с което се повелява привързване към въжето на Аллах, т.е. към Неговата религия. Който се хване за това въже, ще се предпази от отклоняване от правия път.

Глаголът я'симуке, употребен в знамението "...Аллах ще те защити от хората..." (5: 67), има същото значение.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен