Сънищата

Когато тялото на човек е неподвижно в съня, кой говори и кой се разхожда? Нощта настъпва, вие си лягате да спите. Очите ви се затварят, ушите не чуват, езикът немее, ръцете ви не държат, краката не ходят.

Ако някой влезе при вас и ви заговори, вие нито го чувате, нито го виждате. Влезлият също не знае, че в този момент сте се отдали на сънуването и че виждате и преживявате...

На съмване, след като се събудите и извършите утринния си намаз, не бързате да закусите, шлаете се доволен от приятния сън, който сте видели през нощта, разхождате се и горите от желание да го споделите с най-близкия до душата ви. На какво се дължи тази липса на апетит, тази обзела ви радост на гладен стомах? В ежедневния живот на човека се случват подобни неща, които стават причина човек да не чувства глад и да мисли за случилото се... Да, всичко това е резултат на радостта и възторга на душата.

1. Реалност на сънищата, различни сънища и проникване на душата в бъдещето посредством тях

Заспалият човек е като гмурнал се в морето или като навлязъл в пределите на Космоса. Гмурка се със затворени очи във водата и се връща към действителността, без нищо да е видял. Или се залавя с играчките, които носи със себе си. Отдал вниманието си всецял на играта, не забелязва нищо друго. От време на време наблюдава накъдреното и обляно в проблясъци море или отправя поглед към тайнствените промени в синия небесен простор и пренася придобитите впечатления в собствения си мир. Сънищата могат да бъдат отнесени към същата категория.

Има хора, които знаят само, че са спали и са се събудили. Те са като потънали с вързани очи в тъмата, връщат се, без нищо да са видели.

Потъналите в подсъзнанието на човека събития и вълнуващи преживявания, както и многократно преминали през съзнанието въпроси понякога изплуват в съзнанието по време на сън. От този вид са преживяванията на току-що завърналия се от фронта човек, който в продължение на месеци скача развълнуван от леглото си.

Някои сънища се дължат на болести, безпокойства и патологични душевни състояния. Така например този, който е ял пресолена храна, може да сънува, че се разхожда край езеро. Който си е легнал сърдито, сънува неприятности, сластолюбивият сънува сексуални сънища и пр. Дадени хора, които непрестанно очакват сюрпризи от сънищата си, винаги лягат като квачка върху яйца, с надежда да им се присъни нещо, което бленуват в душата си. Това са просто болни на тема сънища лица.

2. Правоверни сънища

Тези сънища не са резултат на болести или на потънали в подсъзнанието мисли и мечти. Те навестяват най-неочаквано хората с чисти мисли. Такива са сънищата на пророците, евлиите и справедливите хора. Но понякога се случва такива сънища да сънуват и на най-обикновените вярващи и дори невярващи.

Правоверните сънища са един вид приятни вести, дошли по благоволението на Аллах. Те може би имат за цел да поощрят, да покажат правия път, да вдъхновят или да предупредят, да дадат поука.

Ние ще се спрем малко повече върху сънищата, свързани с бъдещето и стремежа на душата към прогрес и възвисяване.

Тези сънища се инфилтрират в нашия земен свят във вид на вълни от задгробния и отвъдния свят, в който без съмнение ще идем и ние. Със затварянето на тънкия като ципа земен свят за петте усета1, със спирането от само себе си на механизма на будността, с изолирането на щепселите на правия ток, който осигурява връзката на душата с органите в този свят, с включването на щепселите на алтернативния ток, който свързва света на преобразяването, затворените към земния свят прозорци се отварят към света на преобразяването. Успоредно с преобразяването на смисъла и истината на този свят пред погледа се откриват и на проникновението се предоставят платната, картините, таблата и страниците, посветени на бъдещето в света на Берзах. Поради това сънищата са получили названието тайнствени кабини и тунели, които пренасят хората от земния свят в другите светове.

Да разгледаме въпроса от друга гледна точка. Всяко нещо, преди да бъде сътворено, си има предварително изработен шаблон. Тоест в Илм-и Иляхи (Науката на Аллах) всяко нещо съществува. Впоследствие, по волята на Аллах, те се преместват в земния свят. В междината, т.е. в постранството между света на шаблоните и земния свят, същестува един посредничещ свят, тъй нареченият свят на преобразуванията. Една душа, измъкнала се от материята временно и излязла временно от принадлежността си към нея, излита без да напусне завинаги тялото си. Достигнала света на преобразуванията, тя излиза от тленното си обиталище и влиза в едно съвсем разрично обиталище, в което настоящето, миналото и бъдещето се сливат в едно цяло. Душата вижда двете свети нощи на Кадир15 на две последователни години, събрани в една нощ, и това й дава въможност да празнува два байрама наведнъж. От друга страна, макар че душата се намира в двадесетия век, тя спокойно може да се причисли към съвременниците на нашия пророк. “Че как може”! - ще речете вие с учудване. Не се чудете. Намиращият се в полите на една конусообразна планина или в една селска къща човек може да вижда само един тесен кръг около себе си, но ако се издигне нависоко със самолет или с въжена линия, ще може да вижда и върха и полите на планината и освен това не една, а много къщи, и не едно, а много села, тъй като ще има възможност да вижда четирите посоки на света. Ако тялото-двойник на душата изпадне в транс и се отдели от нея, то също може да достигне до света на преобразяванията и да преживее всички неща, които преживява и душата. И така, ония неща, които през време на съня се пренасят от света на преобразяванията в душата, човек ги гледа като на киноекран. В един и същи миг той вижда онова, което става и което ще става. Само че картините понякога са бледи, понякога - ясни, лесно разбираеми, а понякога - символични, нуждаещи се от пояснение. Така например в света на преобразяванията една водна капка значи ябълка, а мръсотиите са символи на имане и означават, че сънуващият ще спечели пари. Ако мръсотиите са човешки и собствени, придобитото имане ще е халал (честно придобито), а ако са чужди - харам (нечестно придобито). Ако в света на преобразяванията човек бъде качен на кон, това означава, че ще постигне целта си.

Сънищата не бива да се разгадават от самия сънуващ, за да не се изпадне в грешка. Необходимо е да се потърси съвета на някой, който добре познава душата и умее да разгадава сънищата. Един такъв гадател може да стигне до правилно заключение само по чертите на лицето, по които разчита съдбата на човека.

3. Някои примери, свързани с правоверни сънища

Професор Сейид Кутуб в книгата си пише следното: “По време на пребиваването ми в Америка сънувах, че дъщерята на сестра ми, която живее в Кайро, има доста разкървавено око и съществува вероятност да ослепее. В писмото, което получих от нея в отговор на моето, тя ми съобщи, че окото на момичето имало вътрешен кръвоизлив, но било излекувано.”

Евлия Челеби, в книгата си за своите пътешествия разказва следния случай: “Кая султан, дъщеря на Мехмед IV, е сънувала дядо си султан Ахмед в Рая. Той й рекъл: “Дъще, когато се строеше новата джамия, аз пренасях камъни с престилката си. Аллах ме пусна в Рая. Ела и ти при мен.” Чичо й Мустафа, който присъствал на разговора, рекъл: “Рано е още за Кая. Нека да й се роди една дъщеря и тогава да дойде тук.” Дядо й прочел първата молитва на Корана, наречена “Ел Фатиха”, и дал съгласието си. Кая султан починала при раждането на първото си дете.”

В книгата “Връщане към Бога в Русия” също така се описват подобни случаи на сънища. Майката на писателката Анна Островская, пет години преди нахлуването на немската армия в Съветския съюз, е сънувала, че войната е започнала и станала свидетелка на много епизоди от нея. Тогавашните вестници публикували това.

Сър Хамилтон, който командвал съглашенските войски в Чанаккале през 1911 година, е сънувал, че потегля към вътрешността на морето и че две ръце му стискат гърлото. Когато се събудил, забелязал, че от палатката му лекичко се измъкнала една подобна на призрак сянка. И в действителност битката при Чанаккале не беше много благоприятна за него и сериозно го застрашаваше неизбежна опасност.

Съпругата на един наш приятел е починала след полунощ, като все още никой не знаел. Сутринта децата се събрали в джамията за упражнение по четене на Коран. Едно 12-годишно дете рекло: “Снощи сънувах, че майката на това момче е починала. Вярно ли е?”

Една жена и нейната приятелка очаквали да станат майки. Едната от тях казала на другата: “Ти ще станеш майка преди мен.”

- Откъде знаеш? - попитала другата.

- Сънувах, че сме заедно в един дом с тебе. На пода падна една дреха, ти я вдигна - отвърнала тя.

Същата жена сънувала, че дядо й паднал от една стълба и си счупил крака. След около месец получила писмо, в което й съобщили: “Дядо Хаджи се подхлъзна и падна от стълбата, като ремонтираше стената на джамията. Кракът му се счупи и сега лежи в болницата.”

Пак тази жена сънувала, че вуйчо й бил убит с пистолет както си седял на масата. Четири години след това дошло съобщение, че вуйчо й е убит както си седял на масата.

В началото на века Niels Bohr е сънувал слънцето и въртящи се около него вързани с въжета планети. След като се събудил, през главата му минала мисълта, че между това, което сънувал и устройството на атома следва да има известна прилика.

Химикът Кекуле сънувал атомите и нещо подобно на змия, която си е захапала опашката. Като се събудил, написал формулата на Бензен във формата шестоъгълник.

Elias Nowe, който въпреки многобройните си опити не е могъл да изобрети иглата на шевната машина, една нощ сънувал, че е отвлечен от дивашко племе и че членовете на това племе го пазят с копия в ръцете, чиито върхове имали прорези, подобни на окото. Когато се събудил, издялал един малък модел на копие с дупка на върха.

Тези и стотици като тях примери идват да докажат, че от тайнствения свят на душата излизат лъчи, всеки един от които не е нищо друго освен знамение.


1. Петте усета - зрението, слухът, обонянието, осезанието и вкусът.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен