Търговията

Търговията е молба за препитание към Личността, Която държи юздите на всяко нещо, изразена на езика на парите и стоките. Такава молба непременно трябва да се направи, но не бива да се забравя, че удовлетворяването й зависи от споменатата Личност. Колкото и да напреднат техниката и технологиите, в бъдеще търговията и нейната обещаваща роля ще надмине прогнозите и ще бъде по-голяма в сравнение с настоящия момент. Дори правителствата и властите ще се утвърждават под ръководството на нейните препоръки и ще укрепват благодарение на нейната подкрепа.

***

Както във всяка област, така и в търговията и занаятите, научната база и квалификацията имат голямо значение. Особено никога не трябва да се забравя, че цитираните две области се основават на принципа на чиракуването.

В книгите са изложени толкова много въпроси, които не може да доведат до резултат, ако не се пречупят през призмата на изкуството на някой умел майстор, минал през степените на чирака и калфата.

***

Ако в търговските дела, търговецът се придържа към разбирането за забраненото и позволеното, минутите, които той прекарва на работното място, се зачитат за богослужения.

***

Чистотата и порядъка на работното място и търговските кантори или нечистотата и безпорядъка в тях, често отразяват душевното състояние на продавача и бизнесмена. Не трябва да се забравя, че такава обстановка оказва положително или отрицателно влияние върху купувачите и клиентите.

***

Търговец и бизнесмен, които служат с хитрини, първо се възпротивяват срещу своя Господ и срещу съвестта си с такава постъпка, а после, след като хитрините им започват да се усещат, те губят авторитета си сред народа и понасят загуби на фона на печалбите.

***

Търговски дух означава честност, сигурност, осъзнаване на епохата, в която се живее, изключителна учтивост и възпитано държание към клиента. Онзи, който наруши само един от изброените принципи, подкопава търговския дух, следователно затваря пътищата на личната си печалба.

***

Търговците и занаятчиите трябва да са сладкодумни, усмихнати, много скромни, да говорят решително и никога да не се уморяват, както и да не бъдат мързеливи. Изброените характеристики, които са много важни за майсторите в почти всички професии, са от особено голямо значение за споменатите горе две категории, защото те са в директни отношения с народа и са свързани с интересите и загубите на хората.

***

Месеците на онези, които отварят работните места час по-рано и ги затварят час по-късно от обикновеното, възлизат на трийсет и пет, а годината им – на четиристотин и двайсет дни. Разбира се, при условие, че в същите работни места, в рамките на възможното, не се пренебрегва основното задължение.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен