Толерантността

Отвори широко сърцето си за всички, да стане то колкото океана! Бъди изпълнен с вяра и обичай човека. Нека не остане нито една тъжна душа, към която да не си протегнал ръка и от която да не си се интересувал.

***

Приветствай добрите за добрините им, бъди великодушен към вярващите, а към отричащите бъди благ, за да се стопи омразата и ненавистта им, бъди винаги като Месията!

***

Не забравяй, че по най-пъстроцветния път и в контактите си с небесата чрез най-впечатляващото слово, ти стоиш зад Възвишен Предводител! Не го забравяй и имай милост като си помислиш, че има хора, които не притежават нито една от тези особености! 

***

Отстранявай злината с добрина, не обръщай внимание на неетичните постъпки! Поведението на човека отразява характера му. Ти избери пътя на толерантността и бъди великодушен към некултурните хора!

***

Да обича любовта и да бъде враг на враждебността, е най-характерният белег на изпълнената с вяра душа. А изпитването на омраза към всички е или плод на лудост, или продадена на дявола душа. Ти бъди човеколюбив и обичай хората!

***

Никога не се поддавай на страстта, защото според нея всички освен теб са грешни и нещастни. Ала съгласно думите на говорещия истината това означава гибел за човека. Ти бъди твърд към страстите в душата си и бъди благ и милостив към другите!

***

Обърни внимание на поведението и постъпките на другите, заради които ги обичаш и които ги издигат в очите ти! Не забравяй, че същите постъпки биха те превърнали в обичана и харесвана от останалите хора личност. Винаги постъпвай човешки и бъди състрадателен!

***

Приеми за критерий отношението на Всевишния към теб и го взимай за мерило в отношенията си с хората. Тогава сред хората ще бъдеш с Всевишния и ще се спасиш от ужаса на самотата.

***

Ако искаш да узнаеш какво е мястото ти при Създателя, погледни какво място заема Той в сърцето ти. От поведението си спрямо хората можеш да прецениш как гледа на теб народът. Дори и за миг не се откъсвай от Истината! И сред хората бъди един от тях!

***

Ако духът ти е пропит от чувството, че вярващите са способни да ти сторят зло, знай, че това се дължи на безразсъдност и слаб ум, поддаване на страстта и унизяване на душата! Непременно се моли на Всевишния, Който ще накара сърцето ти да тръпне, а от очите ти да потекат сълзи!

***

За да запазиш положението си сред хората и за да съхраниш обичта им към теб, обичай в името на Истината! А ако непременно се налага да мразиш, отново го направи в името на Истината и бъди човек, чиято душа винаги е отворена за Истината!

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен