Обещанието

По-добре е да се изпълни едно, отколкото да се дават хиляди обещания. Спазването на обещанието се налага от човешка гледна точка и от познаването на човешките ценности.

***

В нестабилна почва нищо не вирее, от нестабилен човек няма полза.

***

Чувствителността към изпълнението на обещанието се дължи на вярата, а неспазването на обещанието – на лицемерието.

***

Някои хора цял живот полагат усилия, за да изпълнят условията на обета, който са дали в съвестта си, а други живеят без да знаят за такъв обет. Ето в този пункт вярващият се различава от лицемера.

***

Не казвай: “Обеща, но не изпълни обещанието си!” Помисли за обещанията, които ти си дал, но не си изпълнил! Не порицавай никого с мисълта, че не е постъпил по човешки! Спомни си възможностите, които си изпуснал, за да сториш добрини!

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен