Молитвата (Дуа)

Молитвата е храна за душата, тя трябва непрекъснато да се подхранва с нея.

***

Молитвата е магия, която окриля волята, никой друг не може да разбере нейната неразгадаема тайна освен онзи, който постоянно отправя молитви.

***

Молитвата е възвестяване, като се надмогнат причините и средствата, както на доверието в могъществото на Аллах, така и на човешката слабост.

***

Най-опасният вирус, който атакува молитвата, е приписването на истинско въздействие на причините. Душа, заразена с този вирус, се нуждае от висококачествено лечение.

***

Най-хубавата молитва срещу насилието е молитвата, която се отправя в спокойствие и в блаженство.

***

Всевишни, увеличи доверието ми в Теб и в молитвата, и внуши в съвестта ми подчинението на причините като съзнание за дълг!

***

Всевишни, нямам сили нито да издържа на мъчението Ти, нито съм в състояние да се лиша от милостта Ти...

***

Всевишни, дори да се отдалеча от Теб, нарушавайки верността си, състоянието ми Те призовава, не мога без Теб... Аз желая благоволението Ти не чрез нарушената ми вярност, а според личната ми нужда!

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен