Политиката

Политиката е изкуство на управлението и ръководенето, като се следва принципа за служене на народа и на Всевишния. Правителствата са успешни и с обещаващо бъдеще дотолкова, доколкото опазват народа от злините благодарение на силата и властта, както и от потисничеството, благодарение на справедливостта. В противен случай надеждите за бъдещето бързо угасват, после правителствата рухват и оставят след себе си огласяван от ругатни и проклятия безпорядък.

***

Открай време народните маси са управлявани от умни, знаещи и дейни политици. А те били ръководени от опитните и разумните хора – добри и лоши – сред тях. По време и на нашето световно господство е имало периоди, в които сме разполагали с такива кадри.

***

Следните неща са много важни за способния управник и политик. Истинно мислене, върховенство на правото, чувство за дълг, разбиране за отговорност в грубите и тежките дела, както и умение и вещина в деликатните и тактичните работи.

***

Правителството осигурява ред и сигурност. Там, където те липсват, не може да се говори за наличието на правителство. Ако сравним правителствената власт с мелница, брашното, което тя мели са редът, спокойствието и сигурността. А мелница, която не ги произвежда, издава само празен шум и вечно се върти на празни обороти.

***

Ако някой народ определя управляващото го правителство с думите: “Това е моето правителство”, това е по-важно, отколкото, ако правителството казва за народа си: “Това е моят народ.” и смятам че точно това се търси. В противен случай, ако народът гледа на правителството, което го ръководи, като на рояк гъсеници, нападнали тялото му, това означава, че главата на съответното тяло отдавна се е откъснала от него.

***

Уважението на народа към държавата и почитта му към правителството трябва да се спечелят със сериозността в поведението и в действията на управниците, както и с искреността в работата и услугите, които доставят, а не с насилието на служителите. Досега никоя власт не се утвърдила нито с потисническото отношение на служителите, нито със заблуждаването на масите.

***

Ако служителите, които управляват уредена и добродетелна държава, се избират според благородството в характера, идеите и чувствата им, такава държава е стабилна и силна. А правителство, което има нещастието да възлага задачи на служители, лишени от изброените нравствени качества, като ги назначава на длъжност, не е добро правителство и категорично не може да има дълъг живот. Защото лошите постъпки на безнравствените служители, рано или късно ще се отразят и върху неговото чело под формата на черни петна и народът също ще го зачеркне в съвестта си.

***

В действията си служителите трябва да постъпват съгласно законите, но трябва да бъдат и благодушни в зависимост от благостта на съвестта им. Така те ще опазят както личния си, така и авторитета на държавата и на законите. Не трябва да се забравя, че прекомерната суровост води до неочаквани взривове, а прекомерната мекушавост превръща обществото в разсадник на незаконни идеи.

***

Законите са валидни по всяко време, навсякъде и за всеки човек, а хората, които ги прилагат трябва да са както смели, така и справедливи, за да може, от една страна, народните маси да чувстват страх от тях, но от друга, да не изгубят напълно доверието и сигурността си.

***

Една държава е силна и стабилна, следователно и щастлива дотолкова, доколкото се представлява от вярващи, умни, силни и активни личности.

***

Градинарят полива и се грижи за дръвчетата, предпазва ги от бедствията и вредните влияния, после, след като настъпи сезонът, обира плодовете им. И връзката между правителството и народа е като тази между градинаря и дръвчетата.

***

Великолепните правителства произлизат сред великолепните народи. А великолепните народи се формират от поколения, които със силата на знанието, с финансовите си възможности и с широкото си разбиране, са се посветили на духа, както и от избрани личности, които полагат усилия, “за да бъдат себе си”.

***

Ако сред един народ не всички индивиди са напълно зрели хора, трябва да се потърсят и намерят най-знаещите, най-опитните и най-способните личности, и властта да се повери в техните ръце. За един народ не би могло да има по-голяма катастрофа от поверяването на държавните дела в ръцете на хора без знание, вещина и умение.

***

Ако неудачниците, които са лишени от знание и благородство и не разбират от държавни дела, са назначени по погрешка на отговорни длъжности, те, без задръжки, ще употребяват силата на правителството, ще злоупотребят с власт, навсякъде ще преследват личната изгода и ще се разпореждат като деспотични монарси. В държава, в която властват такива хора, ще се чува само гълчавата на безмилостните и стенанията на онеправданите. Почти навсякъде, където се чували такива злочести гласове участта, която е постигнала адитите и самудяните, била неизбежна.

***

Правителството трябва да се стреми да систематизира не само работата, действията и поведението, но и мисленето и разбирането на народа. А най-важните принципи за утвърждаването на такава система са единомислието, единството на чувствата и единството в образованието и възпитанието. Ако индивидите, които образуват народа, се подхранват от различни култури и идеи, ако си противоречат един на друг и се борят един срещу друг, като защитават различни разбирания, такъв народ е обречен на самоунищожение.

***

Както единството на чувствата, мислите и културата са важни за да бъде един народ силен, така и нарушаването на единството на религията и морала, оказват влияние за разединението и разпадането му.

***

Във всичко има политика, а политиката на онези, които подготвят възраждането на народа, се крие в това, те да се изпълват с енергия само с удовлетворението на народа и да чувстват болка, когато народът страда, като не мислят за нищо друго, дори за личното си удоволствие.

***

Доброто управление и политиката на високо равнище не са нито в побелялата коса и брада, нито в постовете и чиновете, спечелени с раболепие и лицемерие, нито във фалшивата слава, спечелена с покровителството на някои дружества и ложи, те трябва да се търсят у хората с висок дух, у страдащите умове и у пленниците на истината, които никога не се отделят от нея.

***

Ако всеки дом е училище, в което се възпитават и образоват живеещите в него; ако всяко училище е малка казарма, в която се развива войнишкия дух; ако всяка казарма е съвет, в който се обсъжда съществуването, безсмъртието и спокойствието на народа, и ако всеки съвет работи като социална лаборатория, която по задължение и с правомощие оценява изложените в него проблеми през призмата на националния дух и националната идея, това означава, че такъв народ разполага с най-идеалните управленски и политически кадри.

***

Изтъкването на различно мислене и на различни мнения е работа на зрелите хора. Но никой няма право да се отнася толерантно към различните схващания и мнения, които разединяват народа и го разделят на различни лагери. Защото толерирането на разединението и разделението, означава затваряне на очите за рухването на народа.

***

Колкото и да сте оптимистични и добронамерени към хората, които не споделят националното ви чувство и идея, не трябва да пренебрегвате вероятността, че може да ви навредят. И категорично не трябва да им позволявате да овладеят особено пунктовете, които са жилите на народната и обществената душа! Защото човек може да толерира действията, които биха застрашили лично него, но категорично няма право на това, когато става дума за народа и държавата му.

***

Не трябва да се избързва и да се възразява срещу всяка идея, която ви противоречи, както и да не се отблъскват авторите на такива идеи с намерението, че сред онези, които не мислят като вас и имат различно виждане за света, може да има и много искрени и полезни личности. Дори на всяка цена трябва да се реализира диалог с такива хора, търсейки начини за облагодетелстване от техните идеи и виждания. В противен случай хората, които се отблъскват или се отдалечават, недоволни от това, че не мислят като вас, ще се изправят срещу вас, образувайки огромни народни маси и е възможно да ви изравнят със земята. В човешката история не може да се покаже пример за положително дело, извършено от недоволни хора, но държавите, които те са разрушили, са неизброимо много.

***

Човек трябва да умее да извлича полза от знанията и идеите, които биха били полезни за неговата система, за личното му мислене и за личния му свят, и особено не трябва никога да пропуска да се облагодетелства от опита на опитните хора.

***

С оглед на обединяващата и сплотяващата й функция, религията е жизненоважна институция, която трябва да стои пред погледите на народните управници, и винаги трябва да се търси покровителството на нейната непобедима сила.

***

Във връзка с опазването на сигурността и реда в държавите и сред народите не може да се посочи втора сила, равна на силата на религията. Защото, от една страна, религията е най-въздействащата сила над съвестта, а от друга, е най-влиятелния инструмент за контролирането на човешките действия и поведение. Затова управниците винаги трябва да се стремят да я държат будна в обществената съвест с мисълта, че религиозният живот е животът на народа.

***

Издигането на народа зависи от това, дали успяваме да накараме младежите да разбират епохата, в която живеят, в рамките на нашата вяра и идеи, дали можем да осигурим защитата на народните маси, водейки съзнателна борба срещу бедността и лишенията, и дали водим индустрията и търговията по стъпките на знанията и уменията.

***

Има три важни елемента, които поддържат живота на народите: религията, мъдростта, оръжието. Можем да тълкуваме мъдростта като усвояване на знанието за истината и образуването й на едно цяло с живота.

***

Светът е място за опити и тук всяко нещо се оценява според смисъла и стойностите, които добива чрез опитите. Според мен, докато, от една страна, се отдава значение на нещата, проверени чрез опита, от друга, не трябва да се допускат грешки в новите опити и оценки, за да може да се съхрани както произхода, така и раждането на знанието.

***

За областните управители от основно значение са състраданието, чувствителността и отговорността; за общинските кметове – порядъка, чистотата и сигурността в градските центрове и пазари; а за съдиите – идеята за истинност, безпристрастието и гражданската смелост.

***

Естествено е държавите и народите да не могат да се търпят помежду си. Затова политиките помежду им се реализират или на основата на искрено приятелство, или около определени интереси. И двата начина на управление не са рисковани при условие, че не се нанасят вреди, както и не се понасят загуби. Но дори да е немислимо, че ние можем да подведем някого, трябва винаги да сме будни, за да не бъдем подведени от другите, а това е една от специфичните особености на политиката.

***

Онези, чието разбиране за политика се свежда само до партията, пропагандата, изборите и борбата за власт, допускат грешка. Политиката е изкуство на управлението с широка перспектива, което се изразява в умението да се мисли едновременно за днешния и утрешния ден и за бъдещето в дългосрочен план, и народното задоволство да се оценява наравно със задоволството на Всевишния.

***

Миналото е училище, пълно с примери и поуки от живота. Онези, които успеят много добре да изследват това училище и да извлекат полза от възможностите, които то дава, успешно ще управляват и бъдещето. Защото настоящето няма разлика от миналото, а миналото – от по-ранното минало... промяната е само в отсенките.

***

Надмощието на силата е преходно, вечно е надмощието на правото и справедливостта. Правото и справедливостта, ако не в настояще, то в близко бъдеще непременно ще удържат победа. Затова най-голямата политика трябва да се търси в подкрепата за правото и справедливостта.

***

В рамките на критериите, които утвърждаваме, изразът: „Не взимам участие в политиката, не се занимавай с политика!”, означава: „Аз не се меся и ти недей да се месиш в държавните и народните дела, в живота и в устойчивото развитие на народа!”

***

В сравнение с онези, които под политика разбират всекидневните политически интриги, дезинформирането и заблуждаването на народните маси, борбите за власт и за интереси, както и показването на всички незаконни действия по този път като законни, в съвремието ни голяма част сред хората смятат за наложително да стоят далеч от всички политически действия в името на духовния им живот, на идейната им насоченост и на връзката им с Всевишния. Уви, къде е политиката, която се допълва с идеята за истината и справедливостта, къде са уличните шарлатанства, основани на лъжи и хули!

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен