Родителите

Родителите са двама святи създания, които човек трябва да почита най-напред. Който не ги почита по подобаващ начин, се възпротивява на Всевишния. Който ги тормози, рано или късно ще бъде тормозен.

***

От деня, в който човек започва да съществува като малък организъм, винаги стои на плещите на родителите си и се развива, като им създава разходи. В това отношение не може да се определи нито дълбочината на състраданието на родителите към детето, нито да се установят границите на трудностите, на които се подлагат. Затова почитта и уважението към тях, от една страна, е човешки дълг, а от друга, задължение.

***

Хората, които оценяват стойността на родителите си и гледат на тях като на средство за спечелване милосърдието на Всевишния, са сред най-щастливите както в този, така и в отвъдния свят. А онези, които са студени в отношенията си с родителите си и изтъкват отегчеността си от съществуването им, са нещастници, които предизвикват злочестата си съдба.

***

Човек почита Създателя си дотолкова, доколкото почита майка си и баща си. Който не ги почита, не почита и Аллах, да е славно името Му. В съвремието ни колко странно явление е фактът, че не само онези, които не почитат Аллах, но дори и хората, които твърдят, че Го обичат, постоянно проявяват неуважение към родителите си.

***

Детето трябва да проявява изключително високо уважение към родителите си. А те трябва да отдават значение на вътрешния и духовния му живот, поне колкото се грижат за физическото му тяло и час по-скоро да го оставят в ръцете на най-способните специалисти, за да го възпитават. Колко са невежи родителите, които забравят за вътрешния и духовния свят на детето си, колко е нещастно дете, което е жертва на такава неопитност!

***

Дете, което не зачита правата на родителите си и се опълчва срещу тях е „човекоподобен звяр”, а родители, които не полагат усилия, за да гарантират духовен живот на детето си, са безмилостни и жестоки хора. И особено родители, които парализират детето, когато е намерило пътя си и е окрилено!

***

Семейството е основният елемент на обществото. Едно общество е стабилно и здраво дотолкова, доколкото членовете на семейството зачитат правата и задълженията на другия. В противен случай напразно е да се търси в обществото състрадание и почит, ако те липсват в семейството.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2022 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен