Медиите от гледна точка на мъдростта

Медиите изразяват чувствата на народа, те са предводители и разпространители на идеите на народните маси. В деспотичните и тираничните режими медиите винаги са били или зависими, или раболепни.

***

Всеки автор трябва да има благоприлично поведение, както и чист език и перо. В противен случай, без съмнение, може да се причинят вреди в името на някаква илюзорна полза.  

***

Народи, чиито автори и писатели нямат свободата да пишат за националните чувства и националните идеи така, както искат, по-скоро отразяват и олицетворяват „Вавилонското робство”.

***

С оглед на факта, че медиите са отворени за всякакви сполучливи и несполучливи идеи, има необходимост те да се дисциплинират според народа и народния дух.

***

Вестниците и телевизиите изключително много трябва да се пазят от обслужване на капризите и желанията на личностите. Трябва да се цели само напътването на народа.

***

Има толкова много черепи, оставени да гният в гробовете, които занесли със себе си многобройни книги, ненаписани заради гнетта, деспотизма и цензурата.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен