Бракосъчетанието и семейството

Бракът не се сключва за удоволствия и наслади. Целта на брака е създаване на семейство, просъществуването и дълговечността на народа, избавяне на чувствата и мислите на индивида от разпиляност и овладяване на плътските желания. А удоволствията и насладите в това отношение, са предварителни облаги и възбуждат желанието, подобно на много други въпроси, свързани с човешката природа.

***

Кандидат младоженците не трябва да гледат дрехите, облеклото, дори богатството и външната красота на избраника си. Те трябва да вземат решението си по най-сериозния въпрос, съдейки по душевната красота, разбирането за чест и морал, възвишените добродетели и издигнатия характер на партньора им.

***

Когато въпросът опре до развод, дори най-разумните критерии не биха помогнали на хората, които не са направили или не са имали възможност, за да направят нужното проучване преди да се оженят. Да, проблемът не е в спасяването от огъня в семейството с най-малки поражения, важното е елементите, които биха причинили пожар, да не се допускат в дома.

***

Не трябва да даваме дъщеря на човек, когото не познаваме и не трябва да искаме момичета, които не познаваме. Брачен договор, подписан в резултат на много неизвестни, или приключва с развод – акт, който Аллах, да е славно името Му, не харесва, или се превръща в мъчение за цял живот за партньорите.

***

Има такива щастливи семейства, създадени въз основа на логиката и разума и в търсене на упованието на Всевишния, които цял живот функционират като училища и с децата, които отглеждат гарантират просъществуването и дълговечността на народа, към който принадлежат.

***

Необмислените женитби и съжителства, реализирани в името на брачния съюз, са оставили зад себе си плачещи и скитащи по улиците съпрузи, изоставени в сиропиталищата безпризорни деца и са приключвали с престъпления, които нараняват сърцата на семействата.

***

Ако за индивида ползата и облагата от бракосъчетанието е само една, за народа те са много повече. Затова както разрушеният брак, така и въздържането от женитба тласкат момичетата към низост, а младежите – към позор. И двете положения са като холера, която обезводнява и обезкръвява народа.

***

Семейство, което още в началото е изградено върху здрави основи и в което цари духовно и материално щастие, е най-здравият основополагащ камък за просъществуването на народа и свято училище за възпитаване на добродетелни личности. Народите, които успеят да превърнат домовете си в плодородни и продуктивни средища като училищата, а училищата си – в топли гнезда като домовете, ще извършат най-голямото подобрение, както и ще гарантират щастието и спокойствието на идните поколения.

***

Народът се състои от членовете на семейството. Затова, ако положението на семействата е добро, и това на народа е добро, ако семействата не са в добро положение, и народът не е. Хората, които желаят доброто на народа, преди всичко да бяха работили за подобряването на семействата си!

***

Домът се нарича „дом” в зависимост от това, какви хора живеят в него. Членовете на семейството са щастливи дотолкова, доколкото в него се споделят човешките ценности. Да, може да кажем, че човек живее по човешки в дома си, а домът става „дом” с хората в него.

***

Семейството е малък народ, народът е голямо семейство. Човек, който има успех в безпроблемното управление на семейството, независимо дали е малко или голямо, с малко усилия може да постигне успех и в управлението на по-големи организации.

***

Безпорядъкът и упадъкът в едно семейство отразяват злочестието и духовната нищета на членовете му, а мръсотията, безредието, неизправностите в къщите, магазините и улиците в някой град – нивото на чувствителност на общинските служители.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2022 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен