Знание и невежество

Въпреки че фиширането на научната литература и отбелязването й в книгите е полезно от гледна точка на поредното изтъкване на известните неща, може да се каже, че това е много вредно, защото парализира вдъхновението и духа на умението за разкриване на смисъла.

* * *

Науката е важен пътеводител по правия път. Особено ако се основава на откровението и се подхранва с него, тогава тя стига измеренията извън земята и небесата и добива изключителна стойност.

* * *

В съвремието ни не се появяват изобретатели и откриватели. Възпитават се подражатели. Съществува необходимост от бунтарски дух, който да промени частично всяко нещо. Всичко ще се промени. Книгите, училищата... всичко. И правилната форма е да се започне с критика.

* * *

Невежеството е най-лошият приятел; знанието е най-добрият другар.

* * *

Когато се слее с кротостта, знанието стига до главозамайващи дълбини.

* * *

Когато е ядосан, невежият вика и крещи, а умният – планира онова, което е необходимо да направи.

* * *

Добродетелта се крепи на три фундамента – знание, кротост, богослужене.

* * *

Ако знанието не служи за извор на деянията, пресъхването му е предопределено.

* * *

Нуждата е проницателният предводител на научните открития.

* * *

Едно е да се разбере, друго е да се знае; по-добре е да се разбере едно нещо, отколкото да се знаят хиляда неща.

* * *

Приучи се да казваш „не знам”, за да не изживееш никога срама да кажеш „не зная”!

* * *

Ако бе организирано съревнование по бедност, както други различни надпревари, невежеството щеше да стане кралят на това съревнование.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен