Честта на езика на мъдростта

Честта е смес от целомъдрие, вярност и привързаност. Рухването на постройката, в която е използвана такава смес, е нещо невиждано или много рядко се е случвало.

***

Честта е най-висшата черта или най-важното качество на храбреца. А най-низкото и най-подлото състояние на храбреца е непочтителното му отношение към честта.

***

Най-достойната и най-ценната черта на една жена е целомъдрието и неопетнената й чест. Ясно е, че хора, които не са чувствителни към защитаването на личната и семейната чест, няма да са чувствителни и към съхраняването и защитаването на националната чест и достойнство.

***

Честта и достойнството са две отделни неща. Благосъстоянието може да служи за основа на достойнството, но не дарява с чест. Ала бедността категорично не я погазва.

***

Честта е свята дотолкова, доколкото всички народи се „заклеват” върху нея и е един от най-скъпите брилянти сред всички добродетели. Достойнството и добродетелността на човек, който не познава честта, е фалшива.

***

Честта е безподобен диамант и трябва да се съхранява в най-защитените ковчежета. Така стойността й се покачва още един път.

***

На хора, които не са чувствителни към защитаването на честта и достойнството на останалите, както към личната им чест и достойнство, нищо не може да се поверява и в нито едно отношение не може да им се има доверие.

***

Както прилепите не обичат светлината, така и невярващите хора не искат религията, невежите хора – науката, безнравствените хора – моралните принципи, а нечестните хора – честта.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2022 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен