Героите на любовта

Героите на любовта, които са окрилени с нея, са тези, които ще изградят светлите и щастливи светове в бъдеще. Героите на любовта, в чиито лица грее усмивка от обич, сърцата им са омесени с обич, погледите им излъчват човешки чувства, които раздават състрадателни усмивки на всички, които винаги получават любовни послания от изгряващите и залязващи слънца и от мигащите звезди.

***

Дори гневът и яростта на героите на любовта, посветили себе си на обичта към обкръжаващите ги хора, се смятат за градивни и полезни, защото с оглед на тяхното регулиращо и вразумяващо въздействие, те са израз на сериозност и уважение.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен