Алчността

Алчността е капан, в който лъвът, е в положението на мишка. Който падне в него, не намира спасение.

***

Алчността е призрак, който сваля по гръб на земята дори най-коравите храбреци.

***

Ако човек не е алчен, с течение на времето всички хора започват да му се възхищават.

***

Завистта на завистливите и алчността на алчните хора са адове в земни образи.

***

Алчността е робски нашийник на врата на човека.

***

Нуждата е като молец, тя пробива чувството за срам, особено ако е подплатена с алчността!

***

Човек предава духа си в ръцете на онова, което обича.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2022 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен