Култура

Културата е важен източник, към който една нация често се обръща по пътя на развитието и възхода, следвайки характерната си линия. Между хармонията и посоката в живота на нацията и бистротата на културните източници винаги е имало тясна връзка.

* * *

Културата е съвкупност от основи, чиито почти всички компоненти са много важни, която е възникнала от езика, възпитанието, обичаите и изкуството на обществото, после, бидейки доразвивана, е станала начин на живот на това общество. Затварянето на очите за тези основи е слепота, а опитът за откъсване на обществото от тях, означава то да се обърка, като се тласне към безпътица и безпринципност.

* * *

В резултат на малко или много контакти между нациите културата може да премине от едно общество на друго, в известна степен като цивилизацията. Но ако при този трансфер дестилаторите на националния дух не функционират добре, ако не се направи необходимото рафиниране и очистване, в крайна сметка културната и цивилизационната криза е неизбежна.

* * *

Истинската култура, истинската религия, високият морал узряват, кипейки в пòтата на добродетелта и усвоените науки. В атмосфера, в която преобладават неверието, безнравствеността и невежеството, не е възможно да се говори нито за истинска култура, нито човек, възпитан в тази атмосфера, може да извлече полза от нея.

* * *

Обществата, които се опитват да съхранят съществуването и безсмъртието си, сливайки се уж с културите и цивилизациите на останалите народи, са като дървета на чиито клони са окачени други плодове. Изглеждат както смехотворни, така и лъжливи.

* * *

Културата възниква от същността на народа и обществото и се развива. Каквото са пъпките и плодовете на дървото, това е културата на един народ. Народите, които не са усъвършенствали или са изгубили културите си, приличат на дървета, които не дават плодове или чиито плодове са окапали. Ако не днес, то утре отсичането и използването им за дървен материал е предопределено.

* * *

„Културата” заема много важно място в живота на всеки народ. „Култура”, която е в единство с историята на народа и е здраво свързана с неговия дух, отваря и осветява пътищата му към живота и издигането му. В противен случай, непрекъснатото криволичене всеки ден с различни разбирания и мисли ще накара съответния народ да прогние и ще доведе до унищожението му.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен