Цивилизация

Цивилизоваността не е заможност, престорено благородство, задоволяване на плътските желания и отдаване на тялото на хедонистични наслади. Цивилизоваността е душевно богатство, благородство на духа, задълбоченост на мисълта и приемане на другите, като се признае правото им на живот.

* * *

Истинската цивилизация винаги се е изграждала там където науката и моралът се развивали в равнопоставена атмосфера. Затова западната цивилизация, която разглежда всяко нещо през призмата на науката, постоянно е останала в парализирано състояние, а с оглед на настоящото им положение, затворилите вратите си за науката източни цивилизации, макар и частично, се намират в диво състояние. Бъдещата цивилизация ще се развива и напредва в разсадника на западната наука и техника и източната вяра и нравствена философия.

* * *

Цивилизация, която не се основава на морала и добродетелта, не се подхранва от изворите на ума и съвестта, е временна веселба, която служи не на щастието на човечеството, а на страстите само на няколко богаташи и на няколко сладострастници. Жалко за онези, които са подмамени от премигващите светлини на тази веселба.

* * *

Не трябва да се мисли, че цивилизацията се състои от напреднало развитие на природните науки и различните области на техниката; от наличие на модерни средства като кораби, влакове и самолети; от водене на живот в голям град с широки булеварди и във високи сгради. Приемането на тези неща за цивилизация, които в ръцете на изпълнените с вяра и ориентирани хора са само средства на цивилизацията, не е нищо друго, а заблуденост.

* * *

У хората белезите на цивилизоваността трябва да се търсят във втория им характер, който индивидът изгражда, култивирайки семената на добрите нрави, заложени в човешката природа. Онези, които смятат, че цивилизоваността се съдържа във външния вид и в различните плътски желания, са някои безразсъдни хора и една дузина нещастници, смазани от телесния живот.

* * *

Няма съмнение, че дивите и бедуинските народи са варвари, жестоки и мародери. Но факт е, че те не са много вредни за останалите, защото поведението им е добре известно на всички хора. А какво да кажем за оборудваните с модерни оръжия цивилизовани бедуини, които дебнат момент, за да пият кръв!

* * *

Ако цивилизация означава някой народ да разказва за собственото си съществуване, изразните средства на тази великолепна реч, трябва да са произведенията на науката, техниката и морала на съответния народ. Защото социалното възпитание, различните видове умения и изкуства придават форма на цивилизацията, а моралът я огласява като красноречив език.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен