Наставлението

Наставлението е основният стълб на религиозния живот. Ако не би имало полза от наставлението, нима Аллах би изпратил пророци?

***

Наставлението е важен път, който води към благодеяния; добродеянието се постига пак чрез добродеяние, богоугодното дело – чрез благодеяние.

***

Човек, който дава наставления, трябва да прилага на дело думите си, за да му вярват. Според мен причините за въздействието ни в миналото и липсата на такова в настояще, трябва да се търсят в това.

***

Онези, които са попаднали в ръцете на слепи водачи, биха били по-близо до целта, ако стоят по местата си, вместо да ги следват.

***

Ключът към сърцето е благият нрав и благата дума.

***

Проповедникът умее едновременно да наблюдава и контролира цялата общност.

***

Делата винаги са били по-убедителни от думите.

***

Говори с благи думи, за да се отворят вратите на сърцата; бъди топлосърдечен, за да може съвестите да „поканят” идеите ти; бъди предан, за да е трайно въздействието ти!

***

Когато всички думи увиснат, добронамереният опит за отправяне на забележка към събеседниците, също може да е от полза.

***

Има по-голямо добродеяние от добродеянието и по-голямо зло от злината. Умните и удостоените с вдъхновение хора знаят кога да изберат едно от двете.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2022 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен