Толерантността и медиите

Лично аз съм обнадежден за бъдещето на медиите. Защото те също добре осъзнават, че в света, който се превръща в малко село вследствие на глобализацията, всеки е длъжен да живее заедно с другите, независимо от идеите, които изповядват. Медиите дори твърдо са убедени, че в бъдеще тази тема ще бъде една от най-важните. Затова този процес трябва да се ускори с повече диалог и толерантност, за да се подготвим за бъдещето като народ и държава.

Второ, трябва спокойно да действаме в името на диалога както в страната, така и по света. От процеси като глобализацията, влизането в европейската икономическа зона или в Европейския съюз ние нищо не бихме загубили от гледна точка на религията, религиозните ценности, културата, както и като народ. Защото имаме пълна вяра в стабилността и силата на ценностите, които ни крепят. Нямаме и зрънце съмнение, че Коранът се основава на небесно откровение и съдържа решенията на всички проблеми на човечеството. Затова ако някой трябва да се страхува, това са онези, които упорито искат да живеят далеч от съживяващата атмосфера на Корана. Понеже системата не отговаря на потребностите им, тези хора търсят алтернативни идеи и чувстват страх и безпокойство от своите хора, мислейки си: „Какво ще се случи с нас, ако подобни търсения отведат човечеството към исляма?” Дори може да се каже, че зад агресивността им лежи тази мисъл.

Да, медиите носят големи отговорности по отношение на зачитането на човешките права и свободи, осигуряването на мирно съжителство в обществото, без да се разпалват конфликти между различните социални слоеве, ускоряването на стъпките за диалог и толерантност и подкрепянето на всички демократични процеси. Вярвам, че медиите у нас ще поемат напълно тази мисия и ще я реализират.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен