Какви бяха първите отзиви към започнатия от Гюлен диалог?

Какви бяха първите отзиви към започнатия от Гюлен диалог?Посещенията и инициативите, започнати в името на диалога, бяха приети добросърдечно от всички добронамерени хора по света. Голям шум се вдигна около срещите на Гюлен с патриарх Вартоломей, главния равин Дейвид Асео, папа Йоан Павел Втори и кардинал Джон О'Конър. Разбира се, хора и обкръжения, които таяха в себе си омраза, не бяха доволни от подобни срещи. В крайна сметка разумът надделя.

Деветнайсет години след началото на тези процеси, ще бъде интересно да припомним какви бяха мненията и настроенията на някои политически и просветни личности. Нека си спомним някои от тях, които в същото време ще дадат отговор на нашия въпрос.

Бюлен Еджевит, бивш министър-председател на Република Турция:

„Уважаваният от мен Фетхуллах Гюлен ни припомня любовта между Всевишния и човека и ни показва ценностната система и толерантността на исляма. Той ни посочва, че вместо да мечтаем за тази система, трябва да се стремим да изградим съвременен образ на всички вярващи.”

Айше Шаса:

„Когато четем мислите на Фетхуллах Гюлен усещаме, че се намираме пред нов, обновен и чист свят, който в продължение на триста години е в упадък и не може да открие културната си идентичност.”

Неввал Севинди:

„Фетхуллах Гюлен не мисли шаблонно. Използва най-рационално знанията си за постигане на нови ценности. Не смята науката за куп от камъни, а вижда камъните като средство за построяване на пирамида или сграда. Осланяйки се на основните принципи на религията, допринася за новия й мироглед.”

Хади Улуенгин:

„Срещата на Гюлен с Вартоломей се явява първата среща на ислямски лидер на неправителствена организация с християнски религиозен водач. Тази среща е много важна, защото във всички свещени книги се споменава за толерантността между религиите и това е едно Божествено послание.”

Проф. д-р Ниязи Юктем:

„До неотдавна дори и през ум не ни минаваше, че учени, религиозни личности, певци и политици ще се ръкуват, ще бъдат заедно. Когато Гюлен и Вартоломей се прегърнаха, цялата зала стана на крака и ги аплодираше. Докато безпросветните и фанатичните хора и от двете страни се ругаят, представителите им се прегръщат. Това означава нещо; а именно, че и общностите трябва да се обикнат и да проявят разбиране помежду си. Свободата, демокрацията и уважението към човека не са само ценности на Запада. Истинският мюсюлманин също защитава тези ценности. Истинският мюсюлманин уважава вярата на другия и се стреми към диалог и толерантност.”

Дженгиз Чандар:

„Срещата на Фетхуллах Гюлен с папата във Ватикана го превърна в „международен фактор”. Срещата между двамата, в рамките на демократичните промени в страната ни, спомогна тя да бъде считана за „страна на сигурността” и за бъдещото й благополучно развитие.”

Хади Улуенгин:

„Религиозният просветител Фехуллах Гюлен успя да издигне до най-високо равнище контактите и името на диалога и толерантността с другите религии във време, когато чистото лице на исляма е застрашено, и когато се говори за война между цивилизациите. Състоя се една историческа световна среща. „Движение Гюлен” е един голям шанс за страната ни.”

Проф. Д-р Ниязи Юктем:

„Смятам, че стремежът на Фетхуллах Гюлен към диалог е много важен. За мюсюлманите е важно тези послания да бъдат представени на международната сцена. Гюлен не се страхува, че „ще дойдат християни и ще ни направят мисионери”. Като един силно вярващ човек, той отваря вратите към диалога за всички. Ако се чувстваш силен, ако си уверен във вярата и мислите си, всеки разговор с различния от теб може да те обогати. Подобни начинания мотивираха обществото и го сплотиха. Някои гледат на срещата с папата негативно. Според мен е немислимо един такъв феномен и социална реалност да бъде опорочаван от негативни изказвания. Ние не сме съдници на никого. Не може да опорочаваме или очерняме мислите и начинанията на останалите. Смятам, че мисли като „но какво ще се случи след това” може само да замъглят съзнанието ни и ние да не успеем да видим съществените и положителните неща. Сега трябва да се замислим за обичта и мира, които би ни донесъл диалогът...”

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен