Каква е крайната цел на Фетхуллах Гюлен?

Каква е крайната цел на Фетхуллах Гюлен?Всеки мюсюлманин с делата си цели да спечели благоволението на Всевишния Аллах. Защото според исляма Неговото задоволство е най-високата степен, която човек може да достигне, и Фетхуллах Гюлен цели именно това.

Гюлен е отговорил еднакво на всички въпроси във връзка с диалога и е посочил еднаква ориентация на всички хора, работещи в тази сфера. „Всеки трябва да спазва напътствията на Корана, да се отнася към всички хора с обич, да не отблъсква и не накърнява никого, търсейки начин да им извести религията. За да постигне това е нужно човек да е в диалог с хората и единствената му цел да е спечелване благоволението на Всевишния Аллах.” 1 „Искам да подчертая една истина и тя е, че мюсюлманите няма да загубят нищо от диалога, обичта и разбирателството. Освен това те се стремят към най-голямата награда – благоволението на Всевишния Аллах. От тази гледна точка неща, които изглеждат като загуба за мюсюлманите, в действителност може да са печалба, а привидно положителните неща, може да са загуба за тях.” 2

От друга гледна точка човек, който е изгубил своята същност, трябва отново да я преоткрие и да тръгне по пътя, очертан от Всевишния. Гюлен пояснява това с думите: „Човек трябва да открие своята същност.” Това е и целта на всички изпратени пророци, а именно хората да преоткрият своята същност. Днес, в която и посока да се обърнем, положението на човечеството не съответства на целта на неговото сътворение. Разбира се, не говорим за технологичните постижения, които преобладават в ежедневието ни. На някои места по света стандартът на живот е много висок и хората живеят в благоденствие, а на други – населението е изолирано и обречено на гладна смърт, заради религиозна и расова принадлежност, както и заради езика, на който говори. Социално-икономическото равновесие по света дава представа на всеки човек за положението, в което се намираме. Друг критерий за оценяване на световния баланс са военните действия, в които се употребяват модерни оръжия. Според Гюлен всичко това може да бъде променено единствено с „обич, милосърдие, диалог, взаимна обич, справедливост и приемане всеки човек такъв, какъвто е; с добрини, праведни дела, справедливост и почтеност.” В заключение Гюлен казва: „Тези ценности са основното ядро на нашия свят и ако те надделеят над всичко останало, тогава човечеството ще открие същността си. Рано или късно светът ще стигне този хоризонт и никой няма да има сили да попречи на това.” 3


1 Gülen, Fethullah, а.g.e., s. 125

2 Gülen, Fethullah, а.g.e., s. 158

3 Gülen, Fethullah, а.g.e., s. 197

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен