Zašto Allah Svoje robove nije stvorio istim? Nekoga je stvorio slijepim, a nekoga šepavim?!

Prvo: Allah, dž. š., je vlasnik cijelog imetka. On Svoj imetak troši onako kako On hoće. Niko se ne može miješati u Njegove poslove, niti može utjecati na Njegovo djelovanje. Sve tvoje dijelove tijela i njihovu strukturu uredio je u obliku čovjeka i to ti podario Allah, dž.š., Koji ti je i sve ostalo podario; prije toga nisi ništa dao da bi se pojavio pred Njim sa tvrdnjom da imaš na to pravo.

Da si ti dao nešto Allahu, dž.š., naspram onoga što ti je On dao, mogao si da tražiš od njega ovako: “Umjesto jednog oka, daj mi dva oka, umjesto jedne ruke, daj mi dvije ruke!” i imao bi pravo da se buniš, kao npr.: “Zašto mi nisi dao dvije noge već jednu?” Međutim, ti Allahu, dž.š., nisi ništa dao da bi Mu pripisivao nepravdu, a On je od toga daleko. Nepravda dolazi iz neizvršenog i neuzvraćenog prava. Šta imaš ti kod Njega od tvojih prava pa da ti On to nije izvršio i da bi Mu se pripisivala nepravda?!

Uzvišeni Allah, dž.š., je tebe stvorio iz ničega i učinio te nečim, i to čovjekom... Dobro razmisli i pazi: ispod tebe ima mnogo stvorenja, možeš dobro zamisliti šta ti je sve omogućio kada pogledaš njih!

Drugo: Uzvišeni Allah, dž.š., ponekada čovjeku uzme nogu, ali mu zbog toga mnogo šta da na drugom svijetu. Uzimajući mu nogu, On mu dâ da osjeti svoju nemoć, slabost i siromaštvo. Ako mu okrene srce prema Sebi, da mu mogućnosti da otkrije svoje osjećaje; onda mu je dao mnogo šta uzimajući mu malo. Znači, iako spolja ne izgleda tako, u suštini, to je tome čovjeku izraz Allahove, dž.š., dobrote prema njemu... Isto kao što je slučaj sa šehidom i nagrađivanjem Džennetom... Jedan čovjek u boju pogine kao šehid. Tim davanjem života na Allahovom, dž.š., Putu on će se uspeti na stepen kod Allaha, dž.š., na kojem će mu zavidjeti istinoljubivi i dobri ljudi. Oni koji ga budu vidjeli govorit će: “Kamo sreće da nas je Allah nagradio pogibijom na bojnom polju kao šehide!” Na osnovu toga, za takvog čovjeka, i da je sav iskomadan, ne može se reći da je mnogo šta izgubio. Možda je ono što je dobio naspram onoga što je dao mnogo veće.

Iako je jako malo onih koji sebe unište i odu u zabludu sa osjećajem ljutnje, uvrijeđenosti, unesrećenosti i poniženosti u vezi sa ovom temom, ipak su kod mnogih neki takvi nedostaci bili uzrok da se okrenu Allahu, dž.š., odnosno vjeri. Tim povodom nisu u pravu oni koji ističu svoje mahane i tako liče na štetne insekte. Osnova takvih slučajeva je da se probudi volja za drugim svijetom u dušama ljudi koji su kandidati za vječnost. Kod takvih manjkavosti, osoba koja ih posjeduje, ako se okrene Istini i ako se drugima prikaže i bude im za pouku, to njeno ponašanje odgovara svrsi i mudro je.

U svakom poslu ima mudrosti.
Allah ne čini ono što je bespotrebno...

(I. Hakki)

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2021 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.